Projekti
balozu_iela_2

 Būvnieki turpina rosīties Baložu ielā. Ūdensvada un jaunā apgaismojuma izbūve jau ir pabeigta, taču vēl atlicis izbūvēt nelielu kanalizācijas posmu, kā arī jāveic vecā apgaismojuma balstu demontāža. Sākti arī ielu apmaļu un ietves izbūves darbi. Asfaltēšanas darbus varētu uzsākt jūnija sākumā.

balozu_iela_3
t_Balozu_iela_6

Baložu ielas pārbūves darbi uzsākti 2015.gada augustā. Tos plānots pabeigt 2016.gada jūlijā.

Projekta ietvaros tiek veikta 1 km gara ielas posma pārbūve. Izbūvētā ietve būs apvienota ar veloceliņu ielas labajā pusē. Tajā tiks iestrādātas speciālās bruģa vadlīnijas vājredzīgajiem. Ielas platums būs 7,5 metri.

Kopējās projekta izmaksas – EUR 1 137 113,76, no tām EUR 792 655,16 ir valsts budžeta finansējums, bet EUR 344 458,60 – Gulbenes novada pašvaldības.

Šobrīd Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas speciālistu pārziņā ir 43 dažādi būvniecības projekti dažādās stadijās: norit projektēšana, iepirkuma procedūra vai arī jau notiek būvdarbi. Piemēram, piecos lauku ceļos norit pārbūves darbi, vēl sešiem ceļu posmiem notiek projektēšana, ir uzsākta tehniskā projekta izstrāde Jaungulbenes “Aleju” pārbūvei, kur plānots izveidot sociālās aprūpes centru, un bijušajai Gulbenes Bērzu sākumskolas ēkai, kas pārtaps par Radošo iniciatīvu centru u.c. Projektu realizācijai plānots piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste