Septembrī notika Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes organizētais Vidzemes pašvaldību civilās aizsardzības komisiju mācību cikls “Pilskalns 2020”. Tā laikā vairākās Vidzemes pilsētās, darbojoties kopā Nacionālo bruņoto spēku, Aizsardzības ministrijas un pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju dalībniekiem, identificēti riski un veidota izpratne par atbildīgo institūciju lomu un rīcību militāra konflikta situācijā, kad jāturpina nodrošināt iedzīvotāju pamatvajadzības. Ņemot vērā Vidzemes pašvaldību interesi, mācības turpinās.

Mācību ietvaros vairākas pašvaldības identificēja nepieciešamību informēt savus iedzīvotājus par gatavību nodrošināt pašiem sevi 72 stundas.  Šogad Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Valsts Robežsardzi ir izstrādājusi bukletu “72 stundas. Kā rīkoties krīzes gadījumā.”

72 stundas jeb trīs diennaktis ir minimālais periods, kura laikā iedzīvotājiem pašiem būtu jāspēj sevi nodrošināt līdz brīdim, kad atbildīgie dienesti spēj kontrolēt situāciju un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamo palīdzību. Bukletā sniegtā informācija un padomi veidoti tā, lai iedzīvotāji pēc iespējas labāk varētu sagatavoties dažāda mēroga un veida krīzēm.

Buklets “Kā rīkoties krīzes gadījumā” šobrīd pieejams elektroniskā formātā trīs valodās – latviešu, krievu un angļu, un tas atrodams aizsardzības nozares ziņu portālā “Sargs.lv” sadaļā “72 stundas”: https://www.sargs.lv/lv/tema/72stundas.

att

Agnese Stepāne,
ZS 25.KB štābs
Civilmilitārās sadarbības jaunākā speciāliste