Projekti
t_zinno_staki_1.jpg

Laikā, kad mācību gads tuvojās noslēgumam, Stāķu pamatskolā pasākuma „Kādas profesijas paslēptas dabaszinībās un inženierzinātnēs?” ietvaros norisinājās Zinātkāres centra ZINOO vadītās nodarbības. Mūsu mērķis bija praktisku nodarbību formā iepazīstināt skolēnus ar dabaszinību un inženierzinātņu profesiju daudzveidību, tuvāk iepazīstoties tieši ar inženierzinātnēm.

t_zinno_staki_2.jpg
t_zinno_staki_3.jpg

1.-4. klašu skolēniem notika papīra lidmašīnu veidošanas nodarbība, kurās viņi paši locīja savu lidmašīnu. Uzzinājām, ka lidmašīnas var locīt vismaz astoņos variantos, tā veidojot dažādas formas - slaidas un garas, īsas un platāka. Jautra izvērtās savas lidmašīnas mešana mērķī, tā nosakot precīzāko lidmodelistu.

5.-9. klases skolēniem notika gaisa raķešu nodarbības. Skolēni paši būvēja raķeti, izmantojot visiem pieejamus materiālus, un pārbaudīja to darbībā. Uzzinājām par to, cik degvielas nepieciešams, lai gaisā paceltos „īstā” raķete. Bet kā gaisā var pacelties raķete, ja tai nav degvielas? Izmantojot gaisa spiedienu! Darba gaitā uzbūvējām raķeti un „palaidām” to kosmosā, izmantojot katrs savu svaru. Pārsteigums bija par to, cik liels gaisa spiediens rodas, strauji saspiežot parastu PET pudeli un saspiesto gaisu novirzot raķetes darbināšanai.

Skolēni secināja, ka inženierzinātņu sasniegumi ir sastopami ikdienā un dažādu jomu inženieri strādā, lai atvieglotu cilvēku darbu un atpūtu.

log-esf.jpg

Pasākums organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

Inta Ceriņa
Informāciju sagatavoja G.Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste