Projekti

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Interreg Est-Lat projekta Est-Lat 24 “Green Railways” (“Zaļais Dzelzceļš”) ietvaros Gulbenes novada Galgauskas pagastā sakārtots kādreizējais dzelzceļa tilts pār Tirzas upi, kas ir pielāgots kājāmgājējiem un velobraucējiem.

green2.jpg

Tilts pēc atjaunošanas

Projekta Green Railways mērķis ir nemotorizētā transporta maršruta izveide, revitalizējot bijušās dzelzceļa līnijas Vidzemē un Dienvidigaunijā – uzlabojot infrastruktūru, apkopojot tūrisma objektus un pakalpojumus, kā arī popularizējot maršrutu un velotūrismu.

 

Gulbenes novadā atrodas 42 no 99 kilometrus garā Ieriķi-Gulbene maršruta, un līdz ar tilta seguma atjaunošanu, ir nodrošināta projekta ietvaros izveidotā kājāmgājēju un velomaršruta posma nepārtrauktība. Lai piemērotu tiltu kājāmgājēju un velobraucēju vajadzībām, tika izbūvēta jauna dēļu pārsedze un pārvietotas tilta margas.

green1.jpg

Tilts pirms atjaunošanas

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā, papildus atjaunotajam tilta segumam pār Tirzas upi, Gulbenes novadā realizētas arī citas aktivitātes. Stāmerienā projekta ietvaros uzbūvēta māja kokos, kas kalpo kā skatu platforma Stāmerienas stacijā; maršrutā izvietotas kilometru atzīmes; Gulbenē uzstādīti 2 informatīvie stendi, kā arī notiek darbs pie norāžu uzstādīšanas, interaktīvā stenda, sliežu velosipēda un kabatas-karšu izveides. Projekts noslēgsies 2019. gada pavasarī.

green.jpg

Informatīvais stends Gulbenē pie Brīvības ielas un velomaršruta krustpunkta

2018.gada 21. septembrī Apē notika kārtējā projekta partneru tikšanās. Vidzemes Tūrisma asociācijas vadībā projekta partneru pārstāvji pārrunāja aktualitātes, kas saistītas ar veiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī iepazinās ar Apē realizētajām projekta aktivitātēm.  

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

green-log.png

Baiba Traifane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja