Projekti

Gulbenes novada vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem jau otro mācību gadu ir iespēja ar dažādu nodarbību un aktivitāšu palīdzību pievērst uzmanību karjeras izglītības jautājumiem. Bet kāpēc tā ir tik nozīmīga? To 12.decembra sanāksmē vaicāju projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” speciālistiem.

karjsk1712.png

“Šī skolēniem ir brīnišķīga iespēja uzdrīkstēties un redzēt, ka dzīve var būt arī citādāka. Mēs radām iespējas un aktivitātes, kas, savukārt, palīdz viņiem atrast sevi. Piemēram, manā praksē bija viens audzēknis, kuram tā īsti nekas neinteresēja, bet pēc kādas nodarbības TehnoBusā viņš saprata, ko vēlas – saistīt savu nākotni mašīnbūves industrijā. Arī citiem skolēniem acīmredzami mainās domāšanas veids un rodas mērķi. Mums, skolotājiem, šī ir iespēja parādīt to, kā dažādas lietas notiek reālajā dzīvē.” Liena Silauniece, Galgauskas pamatskolas pedagogs karjeras konsultants

“Karjeras izglītība palīdz atbildēt uz mūžsenajiem skolēnu jautājumiem, kas izskan teju katrā mācību priekšmetā – kam man tas ir vajadzīgs, kāpēc man tas ir jāmācās, ko es ar to iesākšu? Projekts palīdz iepazīt mācību priekšmetu jēgu un būtību. Bērns šādā veidā saprot, kas viņam patīk un padodas, un ir normāli, ja kādas lietas padodas labāk, nekā citas.” Jolanta Zirne, pedagogs karjeras konsultants

“Es audzēkņiem saku, ka ir pienācis mūžizglītības laiks. Vairs nav tā, ka izmācīsies vienu profesiju un strādās tajā visu mūžu. Ir jāseko līdzi laikam, jo tas mainās strauji un līdz ar to mainās arī mūsu vajadzības. Kāda profesija, kas šobrīd ir vajadzīga, nākotnē vairs nebūs aktuāla, un mums ir jāspēj pielāgoties pārmaiņām. Tāpēc mudinu skolēnus tvert visu iespējamo, mācīties visu, interesēties par visu, jo nekad nevar zināt, kādas prasmes noderēs pēc vairākiem gadiem. Uzskatu, ka karjeras izglītība savā ziņā ir mācīšanās mūža garumā.” Laima Braše, Rankas pamatskolas direktore

“Mani skolēni ir sapratuši, ka karjera nav tikai naudas pelnīšana, bet tā ir arī sevis attīstīšana un pilnveidošana. Ja būsi harmonijā ar sevi, tad arī viss pārējais izdosies. Karjeras izglītība – tas ir vesels pasākumu komplekss.” Sabīne Rutka, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants

“Karjeras izglītība dod iespēju skolēniem iepazīt, izzināt pašiem sevi un saprast, ko viņi vēlas darīt nākotnē.” Anita Birzniece, projekta koordinatore Gulbenes novadā

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

log-esf.jpg

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste