Projekti

3. novembrī 45 Gulbenes novada skolēni piedalījās  Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameras īstenotā projekta „Atrodi sevi! Karjeras atbalsta projekts Rēzeknē” ietvaros rīkotajā pasākumā “Karjeras diena Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Valsts robežsardzes koledžā”, kas palīdzēja izzināt turpmākās izglītības iespējas šajās mācību iestādēs.

      Pasākumu  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā atklāja RTA rektora vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos Gunārs Strods, Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameras Latvijas biroja vadītājs Māris Balčūns, kā arī Vācijas vēstniecības ekonomikas nodaļas pārstāve Inese Jorniņa. Pasākuma laikā skolēniem tika organizēta ekskursija pa RTA telpām, kā arī piedāvāta bagātīga informācija par studijām RTA.  Jaunieši apskatīja mācību laboratorijas, uzzināja vairāk par studiju programmas „Mehatronika” studentu radītajiem darbiem, apskatīja arī vēsturisko ēku, darbnīcas, kurās strādā studiju programmu „Interjera dizains” un „Vides dizains” studenti.   Noslēgumā skolēni piedalījās  viktorīnā, kurā vajadzēja pareizi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, kā arī par redzēto un dzirdēto ekskursijas laikā. Pareizo atbilžu zinātāji ieguva balvas, katram pasākuma dalībniekam tika dāvināts informācijas  buklets par studijām RTA.

     Valsts robežsardzes koledžā skolēnus uzrunāja mācību iestādes
direktors pulkvedis Mariks Petrušins. Jauniešiem tika prezentēta videofilma par koledžas piedāvātajām izglītības programmām. Skolēni apskatīja VRK mācību korpusu un dienesta viesnīcu, apmeklēja VRK Robežsardzes vēstures muzeju, bet vislielāko prieku jauniešiem sagādāja tikšanās ar kinologiem un viņu apmācītajiem dienesta suņiem.

    Šī pasākuma dalībnieki bija Lizuma vidusskolas, Gulbenes 2. vidusskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Tirzas pamatskolas un Gulbīša pamatskolas vecāko klašu audzēkņi. Pēc pasākuma jaunieši bija gandarīti par vērtīgi aizvadīto dienu. Iespējams, kādu no viņiem turpmākās izglītības ceļi aizvedīs uz Rēzekni.

Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

log-esf.jpg

 

                                                                 Jolanta Zirne, pedagogs karjeras konsultants,
pasākuma koordinatore Gulbenes novadā