Projekti
kln1705.png

Tālākizglītības un karjeras jautājums skolēniem allaž ir bijis nopietns, svarīgs un brīžiem pat sarežģīts. Tomēr šad tad ir vērtīgi par nopietno parunāt mazliet nenopietnā gaisotnē. Tieši tā darīja Gulbenes vidusskolas un Gulbenes 2.vidusskolas 9.-12.klašu skolēni, kuri 3.maijā piedalījās karjeras izglītības nodarbībā "Karjeras kauliņi ir mesti”.

Skolēnu atziņas:

„Izmantojot spēles elementus un kauliņus, lektors lika padomāt par sevi un savu lomu savas karjeras veidošanā. Nācās aizdomāties par savu brīvā laika pavadīšanas veidu, vai tas ir lietderīgi izmantots, kā arī par to, ko es gribu sasniegt.”„Patika iespēja izteikt savu viedokli. Nodarbība bija kā spēle, taču tā lika padomāt par savu attieksmi pret dažādām lietām un par savu turpmāko dzīvi, par to kā es veidošu savu karjeru.”„Es ieguvu jaunu informāciju par to, ka uzvedība un izskats var daudz pateikt par cilvēku. Šos divus elementus darba intervijās bieži vien izmanto darba, izvēloties sev darbiniekus.”„Visvairāk man patika mētāt kubu un sniegt atbildes par sevi. Ieguvu daudz informācijas par darba devēja prasībām.”

Pasākums organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

log-esf.jpg

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste