Projekti

Kastaņa nevis kastanis.

Martā Gulbenes novada skolotājiem tika novadītas divas jaunas izstrādātas stundas iekļaujot tajās bioloģijas, dabas un ģeogrāfijas tēmas. Bet pats galvenais – šīs stundas tika veidotas integrējot “izlaušanās istabas” elementus un domājot par katra un visu skolēnu iekļaušanu mācīšanās procesā. Skolotāji šoreiz bija skolēnu lomās un izbaudīja identiski tādas pašas nodarbības kādas tās tiek vadītas Gulbenes novada vidusskolas un Tirzas pamatskolas skolēniem. Arī stundu novērtējuma anketas skolotājiem bija jāaizpilda tādas pašas kā no “skolēna” perspektīvas.

Te ir apkopotas skolotāju atbildes uz dažiem no anketas jautājumiem.
“Ko Tu uzzināji/iemācījies?”:
“Kastaņa nevis kastanis. Itālijā ir 7 vulkāni, divi no tiem ir aktīvi. Velna beka - indīga sēne.”
“Uzzināju izlaušanās istabas principus. Idejas izlaušanās spēļu istabu veidošanai. Kā veidot izlaušanās istabu skolēniem. Iemācījos kā vēl var uzlabot stundas kvalitāti un interesi skolēnos.”

Kas Tev patika:
Piedzīvojums- jaunatklāsme. Atmosfēra un piedzīvotais, iekļauties kopējā stāstā. Meklēt sīkas detaļas, kas varētu noderēt, lai atrisinātu uzdevumu. Ka konkurences vietā bija sadarbība. Pats piedzīvojums. Patika puzle. Azarts, loģika, uzdevumu sadalījums. Bija interesants ievadstāsts. Interesants formāts, uzdevumi, to secība. Azarts, uzzināt ko jaunu, sadarbība. Tas, ka bija nelielas grupas. Uzdevumu dažādība. Nezināmais, piedzīvojums.

Kā Tu juties izlaušanās piedzīvojuma laikā?
Pozitīvi (10), brīvi (7), atbildīgs (7), radoši (6), ieinteresēts (6), droši (6), Iedvesmots (2), satraukts (2), pamanīts (1), pārliecināti, stiprs.
Kopā piedzīvotais, diskutētais un anketās paustais parāda, ka arī skolotājs ir cilvēks, kurš visu laiku uzzina ko jaunu. Arī skolotājam ir svarīgi justies droši, labi, saprastam un ieinteresētam un arī skolotājam patīk dažādi uzdevumi, negaidīti pavērsieni, piedzīvojums un sadarbība mācīšanās procesā. Atliek tikai novēlēt skolotājiem atcerēties piedzīvotās kopā mācīšanās sajūtas un tās iekļaut savās mācību stundās, kas ļautu justies droši un iekļautam gan skolēniem, gan skolotājiem.

Anita Birzniece

Projekts: Escape Exclusion – Educational inclusive escape adventures for schools and youth work  (Izglītojoši un iekļaujoši izlaušanās piedzīvojumi skolām un jaunatnes darbiniekiem), Nr.: 2020-1- LV01-KA201-077539

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.