Projekti

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros visās Gulbenes novada izglītības iestādēs norisinājās pasākumu cikls “Es savas karjeras būvnieks un pavēlnieks”. Nodarbības tika piedāvātas visiem Gulbenes novada skolēniem no 1.-12.klasei un Sveķu internātpamatskolas skolēniem.

“1.-6. klašu grupām nodarbības bāzējās uz to, kā skolēnam jau skolas laikā saprast, kas patīk un padodas, kā to jau tagad var pilnveidot, darboties un attīstīt savas spējas un prasmes. Skolēniem tika stāstīts tas, kā izvēlēties savu nākotnes nozari, lai tā būtu saskaņā ar viņa paša spējām un prasmēm, kuras tiek iegūtas, lai nav situācijas, kad 9. klasē rodas pārdomas par to, ka skolēns neapzinās ar ko viņam patīk nodarboties”, stāsta pedagoģe karjeras konsultante Jolanta Zirne.

Savukārt 7. līdz 9. klases un 10. līdz 12. klases skolēniem karjeras atbalsta nodarbības notika citā gultnē, tās bija koučinga (process, kurā individuālais izaugsmes treneris jeb koučs personai palīdz sasniegt privātos un biznesa mērķus) nodarbības. Ar jauniešiem darbojās sertificēti kouči Vineta Saulīte un Dainis Zaltans, kuri ir Ēriksona koučinga skolas metodes pārstāvji. Nodarbības 7.-9. klašu skolēniem dalījās tēmās  - sadarbības prasmes, kas ir pamatprasmes jeb kurā darba vietā, tēma talanti – kas ir spēks izvēloties nākotnes nodarbošanos. Tāpat arī šīs grupas skolēniem tika piedāvātas spēles uz sadarbības principa.

10.-12. klašu skolēniem tika piedāvātas tēmas par iekšējo potenciālu. Tāpat arī tika piedāvāts temats par līderību.

“Tas aptvēra to, kāda vērtība ir būt līderim, kas ir līdera “negatīvais varonis” un kas īsts un pozitīvs līderis”, atzīmē pedagoģe karjeras konsultante Jolanta Zirne.

Personīgās izaugsmes treneri kā vienu no saviem instrumentiem izmantoja rakstīšanu uz papīra lapām bez digitālajām tehnoloģijām, jo papīru var uzskatīt kā paliekošu. Skolēniem uz lapām bija jānovērtē savas klases sadarbības spējas un vēlāk jāuzraksta, kā tās varētu uzlabot. Vidusskolēni bija ieinteresēti arī prognozēs par to, kādas būs nākotnē pieprasītas profesijas.

“Kopumā skolēniem tika atgādināts tas, ka katrs cilvēks individuāli ir atbildīgs par savu dzīvi. Jauniešiem ir jāapzinās savas spējas un prasmes, jāattīsta savi talanti”, piebilst Jolanta Zirne.  

Gulbenes novada pašvaldība realizē projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0./16/I/001, kura mērķis ir nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu pieejamību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī veicināt skolēnu informētību par tālākās izglītības iespējām un motivēt viņus veikt profesijas izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām. Vairāk par projektu ŠEIT.

log-esf.jpg

Vanda Jurita Bariņa