Projekti

No 5. līdz 6. jūnijam Rankas pagasta Gaujasgrēveļos, jauniešu iniciatīvu centrā "B.u.M.s.", kopā pulcējās enerģiski, ieinteresēti, radoši cilvēki, kuriem rūp, patīk smieties, patīk domāt, patīk pamēģināt lauzt stereotipus vai ierasto kārtību. Ko viņi kopā darīja? Piedalījās profesionālās pilnveides kursos “Radošas mācību vides nozīme mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai”.

Nodarbības bija vērstas uz to, lai aktualizētu radošas mācību vides nozīmi efektīvas mācīšanās nodrošināšanai. Vispirms pedagogi un jaunatnes darbinieki tika aicināti iepazīt paši sevi – izprast to vidi, kādā viņiem pašiem mācīties ir visērtāk un patīkamāk. Tam sekoja teorētiskie un praktiskie aspekti par radošas mācību vides nosacījumiem un mācīšanās izlaušanās istabas veidošanas pamatprincipiem, kā arī radošuma treniņi, iekšējo un ārējo resursu apzināšanās.

Šajā tikšanās reizē notika arī gatavošanās projekta „Effective learning” partneru uzņemšanai Latvijā jūlijā.

Projekts “Efektīva mācīšanās” 2018-1-LV01-KA201-046968, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas  programmas “Erasmus+” atbalstu. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co-fund_erasmus-1.jpg

 

 

Vanda Jurita Bariņa