Projekti

Gulbenes 2.vidusskolā oktobrī notika neierasts karjeras attīstības atbalsta pasākums Radošā NEdarbnīca “Uzņēmējdarbības ABC mūsdienās – lai ko tu domā – domā CITĀDI”. Pasākuma mērķis: izmantojot radošās domāšanas metodi un piemērus, motivēt Gulbenes 2.vidusskolas audzēkņus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus radošu risinājumu izstrādei, lai pilnvērtīgi iesaistītos uzņēmējdarbībā.

Nodarbību-diskusiju sešu stundu garumā  vadīja SIA "Wood Design Workshop" valdes locekle, biedrības „ZINIS” valdes priekšsēdētāja, lektore Vita Brakovska. Pasākuma mērķa sasniegšanai viņa izmantoja dažādas metodes – ievadlekciju, labās prakses piemērus, komandas darbu, rezultāta prezentāciju .

Nodarbības sākumā skolēni lektores vadībā noskaidroja, kas ir “3H” spēks (zināšanas, rīcība, aizrautība), kā to pielietot ikdienā, darbā un uzņēmējdarbībā, kuri ir skolēna, uzņēmēja un jebkura cilvēka radošuma “ienaidnieki” un kuri – palīgi.

Skolēni  grupās veica radošus uzdevumus. Pirmais uzdevums - strādājot grupā un izmantojot savu radošuma potenciālu, noteikt, kādus produktus var izgatavot no materiāla, kas ir pieejams ikvienam. No daudziem iespējamiem variantiem atlasīja visreālāko un pamatoja savu izvēli, informēja parējās grupas.  Sadarbības rezultātā skolēni noskaidroja, kas ir laba biznesa ideja un prezentēja savas. Savukārt uzdevumā – radošais  skats uz parastām lietām, tehnoloģisku un zināšanu ietilpīgu biznesa ideju ģenerēšana – skolēni mācījās praktiski pielietot savus iekšējos resursus radošu risinājumu izstrādei. Šādi veidojās pārliecība, ka mūsdienās radošums sākas mūsu galvās. Cilvēks pats ir radošuma centrs. Radīšana sākas ar iztēlošanos. Skolēni centās atrisināt problēmu, izmantojot tehnoloģiskas idejas, un novērtēt savu biznesa ideju pēc uzņēmēja ieteikumiem. Tika noskaidrots, kādi ir galvenie kritēriji biznesa idejas novērtēšanai un ilgtspējas noteikšanai .

Turpinājumā lektore, izmantojot labās prakses piemērus,  iepazīstināja skolēnus ar Latvijas uzņēmēju radošām idejām, to realizāciju, problēmām un riskiem. Skolēni uzzināja, ka no sapresētiem kafijas biezumiem var izgatavot mēbeles, ka  Latvijā radīts jauns suvenīrs - ēdamais dzintars, ka dzenis iedvesmo radīt drošu ķiveri velobraucējiem. Skolēni guva ieskatu parastu lietu neparastā pielietojumā uzņēmējdarbībā – kā radīt vērtību “no nekā”. 

Nodarbības laikā dalībniekiem bija lieliska iespēja apskatīt un rūpīgi iepazīties ar Latvijas radošo uzņēmēju darinājumiem.

Noslēgumā katrs skolēns izteica savus ieguvumus no šī pasākuma, ko no visa dzirdētā, redzētā un padarītā viņš paņems līdzi un izmantos nākotnē. Skolēni pārliecinājās, ka ir vērts apsvērt ideju par sava produkta veidošanu un attīstīšanu. Pēc šīs nodarbības viņi zina, kas jāņem vērā, lai izveidotu vajadzīgu un kvalitatīvu preci, ka vajadzīgās izejvielas produkta ražošanai patiesībā ir mums apkārt, tikai jāprot tās izmantot.

Pasākums  organizēts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr.8.3.5.0./16/I/001.

log-esf.jpg

 

Raisa Raga,
Gulbenes 2.vidusskolas  pedagogs karjeras konsultants