Projekti
Escape
Escape2

Projekts “Escape Exclusion” (“Izbēgt no izslēgšanas”) turpinās.

Gulbenes novada vidusskolas un Tirzas pamatskolas skolotāji turpina radīt jaunas nodarbības ar “izlaušanās istabas” elementiem. Jauninājums - nodarbības tiek veidotas, integrējot un izmēģinot jaunus “izlaušanās istabas” formātus – galda spēles, puzles, telpu sadalītājus, mugursomas. Izaicinājums - kā  caur neformālās izglītības pieejām un metodēm nepazaudēt mācīšanās procesu par dažādām tēmām  mācību priekšmetos: vēsture, ģeogrāfija, dabas zinības, lasīšana, sociālās zinības. Tas prasa papildu laiku, izdomu, enerģiju un zināšanas. Vieglāk ir vadīt stundu tā, kā pierasts, ierasts un iestrādāts. Tomēr - vai vienmēr efektīvāk?  Projekts rada platformu skolotājiem paskatīties uz mācīšanās formām un tēmām plašāk. Īpaši integrējot jaunajās nodarbībās caurviju principu jeb mācīšanās procesā ievijot dažādus mācību priekšmetus, kur skolēniem jāizmanto dažādas zināšanas un prasmes. Jaunajās nodarbībās īpašs uzsvars tiek likts uz tēmu Iekļaušana – pieņemt sevi un citus, skaidrot dažādus sabiedrības vērtību un funkcionēšanas principus, aktualizēt skolēnos dažādas tēmas par sabiedrību, prasmi dzīvot kopā, respektēt un cienīt dažādo.

Novembra sākumā projektā iesaistītie pedagogi tikās, lai novērtētu un dalītos ar paveikto, izstrādātu jauno rīcības plānu turpmākajām projekta aktivitātēm un, protams, lai iedvesmotos. Šoreiz pašiem projekta skolotājiem bija jāiziet “1905.gada mistērija Stāmerienas pilī”, kas ļāva skolotājiem piedzīvot reālus vēsturiskus stāstus autentiskā vietā, tā ļaujot uzzināt 1905.gada revolūcijas notikumus, kas saistīti ar Stāmerienas pili. Tas ļāva uz vēsturiskajiem notikumiem palūkoties citādāk – caur stāstu, vidi, piedzīvojumu, sajūtām, komandas darbu, kopīgu risinājumu meklēšanu un kopīgiem lēmumiem.

Lai radītu, arī pašiem ik pa laikam jāpiedzīvo citādāka mācīšanās.

Projekts “Escape Exclusion – Educational inclusive escape adventures for schools and youth work”  (Izglītojoši un iekļaujoši izlaušanās piedzīvojumi skolām un jaunatnes darbiniekiem), Nr. 2020-1-LV01-KA201-077539

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

co-fund_erasmus-1.jpg

 

escape_logo.jpg

Anita Birzniece, projekta koordinatore