Projekti

Arī ziemas mēnešos aicinām apmeklētājus uz Latvijas armijas Litenes nometnes vietu, kurā 2020.gadā noslēdzās projekta “Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana” Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000002 īstenošana.

foto_02_11_2021.jpg

Projekta ietvaros Litenes nometnes vietā ierīkota ugunskura vieta, uzstādīti koka soli un informatīvie stendi, kā arī izveidots karoga masts ar skatu platformu. Realizējot projektu, Pašvaldība ir uzsākusi darbu pie vēsturiskā mantojuma saglabāšanas, vēsturiskas vietas sakārtošanas, piešķirot tai jaunu pievienoto vērtību un jaunas izmantošanas iespējas.

Projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000002 kopējās izmaksas 34 592,51 EUR apmērā, no tām ELFLA finansējums 22 500,00 EUR, pašvaldības finansējums 2 500,00 EUR un neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) – 9 592,51 EUR.

litene_logo.jpg