Projekti
lelles.jpg

 

 

Dalīta bēda – pusbēda, dalīts prieks – dubults prieks. Šo visiem zināmo teicienu varētu papildināt ar „dalītas zināšanas – dubultas zināšanas”. Kādēļ? Tādēļ, ka Gulbenes novada pedagogi un jaunatnes darbinieki šajā gadā dodas mācību vizītēs uz organizācijām Bulgārijā, Francijā, Rumānijā un Lielbritānijā, lai dalītos pieredzē par dažādām neformālās izglītības metodēm, kuras ir iespējams izmantot formālās izglītības ietvaros skolās. Ārvalstīs uzkrātā pieredze tiek nodota tālāk arī lokālā mērogā – saviem kolēģiem. Viens šāds zināšanu nodošanas pasākums notika aprīlī Lejasciemā.

Semināra dalībnieki bija ieinteresēti metodēs, kas varētu palīdzēt risināt konfliktus skolās, klasēs. Piemēram, metodi „Sala” var izmantot, lai no skolēniem noskaidrotu konflikta cēloņus un meklētu tā atrisinājuma iespējas.

IMG 8207

„Prieks mācīties pašām un priecīgi dalīties ar citiem gūtajās zināšanās – tā es varētu teikt par daudziem saviem novada kolēģiem skolotājiem. Arī par Zitu Grīnbergu, Līnu Birži, Ievu Milni un Sanitu Lazdiņu, kuras 16.aprīļa pēcpusdienā ļāva mums vēlreiz padomāt, cik gan toleranti esam pret sev svešo, nezināmo; kādus mūrus ap sevi uzceļam (baidoties no jaunā, neierastā); kā šos uzceltos mūrus nojaukt; cik, iespējams, stereotipiski domājam tad, kad tiek dots uzdevums izpildei. Pārliecinājāmies, ka ar spēles palīdzību var daudz ko mēģināt risināt (un pie tam nepiespiestā gaisotnē!). Jā, pašas nedaudz it kā paspēlējāmies – atgriezāmies nosacītā bērnībā un pagatavojām sev lelli, kuru sāka dzīvot „savu dzīvi”. Lelles kustējās, rādīja problēmsituācijas un lika padomāt un aizdomāties…. Interesanta, radoša, aizraujoša, nepiespiesta – tāda gaisotne valdīja mums, skolotājām, kuras vadīja vēlme iemācīties ko jaunu, lai varētu ar piedzīvoto padalīties arī ar saviem skolēniem,” stāsta skolotāja Iveta Zvaigzne.

lelles2.jpg

Projekts “Efektīva mācīšanās” 2018-1-LV01-KA201-046968, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas  programmas “Erasmus+” atbalstu. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co-fund_erasmus-1.jpg

 

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste