Projekti

No 9. līdz 27. novembrim Gulbenes novada skolās projekta “Globālās izglītības sabiedrība” ietvaros noritēs skolēnu un skolotāju anketēšana. Analoga anketēšana tiek veikta arī Velsā (Lielbritānija) un Katalonijā (Spānija), kas ir novada sadarbības partneri projekta aktivitātēs. Anketēšanas mērķis ir novērtēt projekta ietekmi uz skolēnu un skolotāju zināšanām globālās izglītības jautājumos.

logo-global.png

Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

V.Vilde