Projekti

Projekta “Līdzdalības karuselis” aktivitātes tika uzsāktas 21.septembrī, norisinoties atklāšanas konferencei “Jaunietim uztverama informatīvā vide” Balvos.

Projektā piedalās trīs novadi un piecas skolas: Gulbenes novada vidusskola, Smiltenes novada vidusskola, Viļakas Valts ģimnāzija, Balvu Valsts ģimnāzija un Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Projekta idejas autors un vadošais partneris Gulbenes novada Izglītības pārvalde. Šis projekts ir turpinājums strukturētā dialoga projektam “Help”, kurš norisinājās pirms dažiem gadiem. Arī šī projekta virsmērķis ir skaidrot jauniešiem līdzdalības jēdzienu, tajā iedziļinoties no skolu izglītojamo pašpārvalžu prizmas. Tāpat aicināsim jauniešus domāt par skolēnu pašpārvaldes lomu, funkcijām un uzdevumiem skolas dzīvē, to ieviešanu praksē, kā arī meklēt iespējas veidot ideālas pašpārvaldes nolikumu, nosakot darba un atbildības modeli.

Karuselis

Aktivitātes moderatore Inese Šubēvica atklāšanas konferencē pašpārvalžu dalībniekus aicināja novērtēt savu svarīgumu skolas dzīvē, pašpārvaldes lomu iekšējās vides veidošanā, domāt par skolēnu vajadzībām un iespējām skolas pašpārvaldes darba kontekstā. Galvenā diskusija - kas ir efektīvākie rīki, lai informācija sasniegtu jaunieti. 

Pasākums noritēja ar biedrības “Kalmārs” atbalstu, nodrošinot aprīkojumu pasākuma norisei.

Projekta nākamā aktivitāte notika Gulbenē, Vecgulbenes muižā ar divu dienu apmācībām skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem “Skolēnu pašpārvaldes ir spēks!”

Projekts “Līdzdalības karuselis”, nr. 2020-3-LV02-KA347-003516.

 

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

erasmus_0.png

 

 

Gunita Prokofjeva