Lielā Talka Vide
Attēls: Lielā talka talkošanas vietas

KAD?  Lielā Talka norisināsies sestdien, 27. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 15.00 vienlaicīgi visā Latvijā!

KUR TALKOT?

Par talkošanas vietu jautā  pašvaldībā Lielās Talkas koordinatoram: Gulbenes novada pašvaldībā: Dacei Kuršai: t. +371 26173113, dace.kursa@gulbene.lv   vai noskaidro Lielās Talkas kartē!

Nr.p.k. Talkas ID Talkas vadītājs Kontaktinformācija Veicamie darbi Talkošanas mērķis Talkošanas vieta
1 ID: LTC64 Edīte Siļķēna stamerienaspils@gulbene.lv, +371 25755784 Stāmerienas pils parka sakopšana - veco zaru vākšana, lapu grābšana, ezermalas sakopšana Tiks veikti labiekārtošanas darbi Stāmerienas pils, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406
2 ID: LTC105 Inga Lapse inga.lapse@gmail.com, +371 26447952 Tiekamies kā parasti pie Kalnienas tautas nama plkst.9:00.Sakopsim Kalnienu, lai Kalnienas svētkiem ir skaista un sakopta vieta. Zaru un  pērno lapu vākšana. Sporta laukuma un bērnu rotaļu laukuma uzspodrināšana. Skatu terases veidošana. Talkotājiem zupa Tiks veikti labiekārtošanas darbi Kalnienas klubs, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406
3 ID: LTI168   Anda Krima anda.krima@inbox.lv, +371 26194758 Vāksim atkritumus pa Daukstu ciematu, sakopsim Daukstu ciemata pieturu apkārtni.   Tiks vākti atkritumi Daukstes, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429
4 ID: LTI289  Dāvis Uiska Davis@sinole.lv, +371 29385207 Vāksim atkritumus un labiekārtosim teritoriju  Tiks vākti atkritumi Sinoles nams, Sinoles nams, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412
5 ID: LTC312  Lauris Krēmers  lauris.kremers@gulbene.lv, +37128606972 Tiks sakopta Spārītes parka teritorija pie Gulbenes sporta centra.  Tiks vākti atkritumi Aiz sporta centra, Gulbene, Gulbenes pilsēta, Gulbenes novads, LV-4401
6 ID: LTI302  Dace Sīmane dace.simane@gulbene.lv, +371 29259685 Talkā plānots sakopt estrādes apkārtni - vākt lapas, zarus un atkritumus. Labiekārtošanas darbi saistīti ar estrādes kāpņu un solu remontu. Tiks vākti atkritumi Liepu iela 4, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409
7 ID:LTC331  Juris Graumanis  druvienas.pagasts@gulbene.lv, +371 26409534 Silmaču estrādes apkārtnes sakopšanas talka.   Tiks vākti atkritumi Silmači, Silmači, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426
8 ID: LTC341 Uģis Aigars  ugis.aigars@gulbene.lv, +371 26404123 Veiksim pašvaldības īpašumā esošas teritorijas sakopšanu.  Tiks vākti atkritumi Rīdūži, Lizuma pagasts, Gulbenes novads
9 ID: LTC351  Doņuks Uldis, uldis.donuks@gulbene.lv, +371 26387967 Veiksim kopšanas un atjaunošanas darbus Ķiršu dārzā. Veidosim ainavu koku audzē Asarupes krastā pretī lapenei.  Tiks veikti labiekārtošanas darbi Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421
10 ID: LTC360    Ilgvars Matīss  ilgvars.matiss@gmail.com, +371 20383881 Maskēšanās tīkla veidošana Ukrainas aizstāvjiem, pie Gulbenes Luterāņu baznīcas.  Tiks veikti labiekārtošanas darbi Brīvības iela, Gulbene, Gulbenes pilsēta, Gulbenes novads, LV-4401
11 ID: LTI367  Anna Maļiņina pededzeslaivas@inbox.lv, +371 22151577 Aizupieši, Litene, Litenes pagasts, LV-4405 Tiks vākti atkritumi Aizupieši, Litene, Litenes pagasts, LV-4405
12 ID: LTI419  Vaira Lielbarde vaira.lielbarde@gmail.com, +371 28697312 Raiņa iela 20A, Gulbene, Gulbenes pilsēta, Gulbenes novads, LV-4401 Tiks vākti atkritumi  Raiņa iela 20A, Gulbene, Gulbenes pilsēta, Gulbenes novads, LV-4401
13 ID: LTI433   Līga Āpša Liga_apsa@inbox.lv, +371 29430391 Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424 Tiks vākti atkritumi  
14 ID: LTC416  Aleksandrs Vasiļjevs aleksandrs.vasiljevs@gulbene.lv, +371 29199153 Sakopsim Jaungulbenes dzelzceļa pieturas punktu, atjaunosim bruģi, izcirtīsim krūmus, labiekārtosim. Tiks veikti labiekārtošanas darbi Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
15 ID: LTS108  Ramona Liepiņa ramona.liepina@gulbene.edu.lv, +371 26473637 Sakopsim Lejasciema pagasta aizaugušo teritoriju pie Lejasciema skolas pirmsskolas grupu teritorijas.Talkosim 26.aprīlī 16:00  Tiks veikti labiekārtošanas darbi Rīgas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412
16 ID: LTI449  Vilnis Lapiņš litenes.pagasts@gulbene.lv, +371 64472213 Pastaigu takas uz atpūtas vietu pie dzelzsceļa tilta sakopšana. Kritušo zaru un koku savākšana, lauzto koku savākšana. Pastaigu takas izveidošana gar Pededzes upi no Litenes estrāde, līdz atpūtas vietai pie dzelzsceļa tilta.  Tiks vākti atkritumi   
17 ID: LTI454   Dina Medne gp@gulbene.lv, +371 20210036 Māju teritorijas sakopšana Tiks vākti atkritumi Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428
18 ID: LTC435     Česlovs Barkovskis  ceslovs.b@inbox.lv, +371 26954826 Tirzas estrādes un rotaļu laukuma sakopšana. Plūdu sanesto koku un zaru novākšana, krūmu atvašu ciršana.  Tiks veikti labiekārtošanas darbi Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, 
19 ID: LTI471  Dace Kurša dace.kursa@gulbene.lv, +371 26173113 Sakopsim šo teritorija, vāksim atkritumus, atbrīvosim no apauguma.  Tiks vākti atkritumi Blaumaņa iela 29C, Gulbene
20 ID: LTS114  Ausma Raģele ausma.ragele@gulbene.edu.lv, +371 28453418 Skolēni vāks atkritumus gar ceļu Cesvaine - Velēna un Tirza - Gulbene malām, labiekārtos skolas apkārtni. Tiks vākti atkritumi Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424
21 ID: LTC469   Juris Duļbinskis jurissk2@inbox.lv, +371 26353089 Sakopsim atpūtas vietu (laivotāju pieturvietu) Pededzes upes krastā. Talkojam 26. aprīlī pl.12:00  Tiks veikti labiekārtošanas darbi  
22 ID: LTC462 Aivars Circens aivars.circens@inbox.lv, +371 29143063 Biedrības dislokācijas vietas ( arī Sarkanā krusta Gulbenes nodaļas) pašvaldības īpašumā sakārtošana - lapu sagrābšana, apkārtnes sakopšana, puķu dobju stādīšana u.c. pēc vajadzības.  Tiks vākti atkritumi Klēts iela 6, Gulbene
23  ID: LTI509  Sandris Burtnieks Sandris Burtnieks, ranka@gulbene.lv, +371 29173978  Futbola laukuma labiekārtošana  Tiks veikti labiekārtošanas darbi Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416
24 ID: LTI508    Vizma Suta, ranka@gulbene.lv, +371 29173978 Tiks savāktas vecās lapas un citi atkritumi.  Tiks vākti atkritumi  Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416
Nr.p.k.  Pagasts Maisu novietošanas vieta Plānotie darbi
1 Druvienas pagasts Pilnos talkas maisus novietot pie pagasta katlu mājas, adrese:  "Torņkalns", Druviena, Druvienas pag., Druvienā  talkošanas vieta būs Silmaču estrādes apkārtne.
2  Lizuma pagasts Pilnos talkas maisi novietojami pie garažām "Veckalēji".  Tiks sakopta Kalaņģu un Rīdūžu karjeras teritorijas.
3 Līgo pagasts Pilnos Talkas maisus novietot “Jaunstukmaņi”, Līgo p., laukumā aiz kultūras nama Veiksim kopšanas un atjaunošanas darbus Ķiršu dārzā. Veidosim ainavu koku audzē Asarupes krastā pretī lapenei. 
4 Lejasciema pagasts.                   Talkas maisus iedzīvotāji var saņemt, sazinoties ar pagasta pārvaldes saimniecības vadītāju Pēteri Rautmani, t. +371 25720446. Pilnos Talkas maisus varēs novietot: 1) Lejasciemā pie katlu mājas Rūpnieku ielā 1;2) Sinolē pie Sinoles nama katlu mājas. 1) 19.aprīlī notiks vides labiekārtošanas talka - ķiršu stādīšana Lejasciema pamatskolas pirmsskolas grupiņu ēkas teritorijā;
      2) 26.aprīlī teritorijas labiekārtošanas talka Lejasciema pamatskolas pirmskolas ēkas un pagasta pārvaldes pieguļošajā teritorijā Lejasciemā, Rīgas ielā 11A;
      3) 27.aprīlī notiks teritorijas sakopšanas talka Sinolē, kurus organizē Sinoles ciemata iedzīvotāji.
5 Jaungulbenes pagasts Pilnos talkas maisus novietot pie pārvaldes,  iekšpagalmā. Sakopsim Jaungulbenes dzelzceļa pieturas punktu, atjaunosim bruģi, izcirtīsim krūmus, labiekārtosim.
6 Daukstu pagasts Pilno Talkas maisu novietošana - Daukstēs  pie bibliotēkas;    - Krapā pie "Sauliešu" mājas;       - Staros pie katlu mājas "Liesmas" Talkošanas vieta - Krapas parks
7 Litenes pagasts Pilno talkas maisu novietošana Jaunlitenes iela 3,  (laukumā pie katlu mājas) Litene Plānots ir sakopt un sākt iekopt pastaigu takas pie Pededzes upes. Lauzto un kritušo zaru savākšana atpūtas vietā pie dzelzs tilta
8 Rankas pagasts Pilnos Talkas maisus novietot pie Rankas kapiem saziņai- R.Kazāks - +371 26606787 Talkojam visā pagasta teritorijā visu aprīļa mēnesi, tāpēc konkrētu vietu neesam norādījuši.
9 Galgauskas pagasts Pilnos talkas maisus novietot - Skolas ielā pie šķirotajiem konteineriem Skolas iela 5, Galgauska, Galgauskas pagasts Gulbenes novads, LV-4428
10 Stāmerienas pagasts  Pilnos Talkas maisus novieto: 1) Kalnienā pie kluba 2)Stāmerienas centrā "Vīgriezēs", 3) mehāniskajās darbnīcās Stāmerienas pils parka sakopšana - veco zaru vākšana, lapu grābšana, ezermalas sakopšana
11 Beļavas pagasts Pilnos Talkas Maisus var vest Beļavā pie "Ruikas" garāžām Kasīsim lapas, kopsim tetitoriju, jo estrādē paredzēti 3 lieli pasākumi
12 Tirzas pagasts Pilnos talkas maisus novietot pie Biedrības nama. Talkos Tirzas pamatskola ceļmalu sakopšana un Pārvalde rīko Tirzas estrādes un rotaļu laukuma sakopšanas talku.
13 Stradu pagasts Pilnos maisus jāved uz Šķieneriem, veikala stāvlaukumā, "Stari", Šķieneri, Stradu pagasts. Sakopsim atpūtas vietu (laivotāju pieturvietu) Pededzes upes krastā. Talkojam 26. aprīlī pl.12:00 
14 Gulbene Talkas dienā -  27.aprīlī talkas maisus varēs personīgi aizvest uz lielo konteineru, kas atradīsies blakus Eko laukumam 1.maija ielā 6, Gulbenē Gulbenē pie Spārītes parka stāvvietu laukuma - Blaumaņa ielā 29C. Sakopsim teritoriju, vāksim atkritumus.  Talkas sākums plkst. 9:00 stāvlaukumā.