Projekti

Starptautiskā projekta “Local and International Active Seniors” ietvaros Lizuma seniori ne tikai čakli piedalījušies neformālajās nodarbībās, bet arī visi sākuši veikt brīvprātīgo darbu. Pirmo reizi brīvprātīgajā darbā tikāmies Apsīšu Jēkaba dzimto māju “Kalaņģi” sakopšanas talkā. Paši talkas dalībnieki atzina, ka ir gandarīti par padarīto un gatavi darboties vēl.

seniori_lizums.jpg

„Lizuma seniori man ir kas īpašs un svarīgs, tāpēc priecājos būt kopā ar viņiem ne tikai nodarbībās, bet arī brīvprātīgajā darbā. Vislielākais prieks un pārsteigums bija par to, ka seniori atzina, ka veiks brīvprātīgo darbu tikai visi kopā, ne katrs atsevišķi. Tas bija sirsnības pilns moments,” stāsta senioru trenere Rūta.

Maija sākumā divas no seniorēm – Maija un Maruta, dosies brīvprātīgajā darbā uz Portugāli. Viņām šobrīd ir pavisam neliela brīvprātīgā darba pieredze, tāpēc tas būs lielisks piedzīvojums!
Ņemot vērā to, ka Lizumā ir daudz aktīvu senioru, talkas dienā bija pievienojušies arī viņu draugi un mazbērni, tāpēc saimnieces uzticētos darbus varēja paveikt pavisam ātri.

Paldies “Kalaņģu” saimniecei Aivai par silto uzņemšanu!

Aktivitātes notiek starptautiska projekta „Local and International Active Seniors” (Aktīvs seniors) Nr. 2017-1-UK01-KA204-036596 ietvaros. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

seniors_active_web.jpg

 

 

co-fund_erasmus-1.jpg

 

Projekta komanda