Attēls: latvāņu apkarošanas seminārs Gulbenes novadā

LLKC Gulbenes birojs 20.septembrī rīko informatīvu, bezmaksas semināru Sosnovska latvāņa ierobežošana.
Norises vieta: Atpūtas vieta Rubeņi, Stāķi 14 A, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads

JA ARĪ TAVĀ ĪPAŠUMĀ IR L A T V Ā Ņ I
iesūti bildes, nāc uz semināru un lektors sniegs atbildes ar piemērotākiem veidiem, kā tos I E R O B E Ž O T!

Lektores:

Astra Garkāje , VAAD Augu karantīnas departamenta vecākā inspektore
Rudīte Brikmane, VAAD Augu karantīnas departamenta vecākā inspektore

Dace Kurša, Gulbenes novada pašvaldības vides pārvaldības speciāliste

Seminara tēmas:

- Sosnovska latvāņa ierobežošanas tiesiskie aspekti – Valdītāja/īpašnieka pienākumi saistībā ar Sosnovska latvāni, pašvaldību atbildība.
- Ierobežošanas paņēmieni, tai skaitā augu aizsardzības līdzekļu lietošana, un bīstamība.
- Labā prakse latvāņu ierobežošanā.
- Kā parūpēties un pārliecināties par darba drošību latvāņu apkarošanā.

- Praktiskā nodarbība dabā.

Pieteikšanās un saziņas informācijai: Rasa Medne, +371 28654368rasa.medne@llkc.lv