Projekti

Jau divus gadus Gulbenes novada pašvaldība vietējās izglītības iestādēs realizē projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura mērķis ir veicināt skolēnu informētību par tālākās izglītības iestādēm un motivēt viņus veikt profesijas izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām, kā arī nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu pieejamību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Šī mācību gadā ir norisinājušies četri notikumu cikli, kas skar karjeras izglītību. Pirmais no tiem bija Karjeras nedēļa, kad bija iespēja iepazīties ar dažādām profesijām; otrais pasākumu cikls “Es savas karjeras būvnieks un pavēlnieks” norisinājās visās izglītības iestādēs. Šis pasākums bija paredzēts skolēniem dažādās vecuma grupās. Trešais cikls sevī ietvēra izstādi “Skola 2019”, kuru apmeklēja 154 skolēni no 5 novada izglītības iestādēm. Savukārt no 8. līdz 9. maijam norisinās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizēts nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss „SkillsLatvia 2019”, kuru apmeklēs 46 skolēni no 4 Gulbenes novada skolām. Ceturtais notikumu cikls plānots Karjeras vasaras dienas "Piedzīvojums ar sevi un tevi!", ko organizēs Gulbenes 2.vidusskola un novada jauniešu centri.

Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenotājs ir valsts izglītības attiecības aģentūra. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 27. februāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Gulbenes novada pašvaldība realizē projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0./16/I/001, kura mērķis ir nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu pieejamību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī veicināt skolēnu informētību par tālākās izglītības iespējām un motivēt viņus veikt profesijas izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām. Vairāk par projektu ŠEIT.

log-esf.jpg

Vanda Jurita Bariņa