Projekti

21. novembrī Gulbenes novada Lizuma vidusskolā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana karjera IKT jomā”. Pasākuma mērķis - veicināt skolēnu interesi par IKT nozares profesijām, iepazīt nozares profesiju darba specifiku, rosināt jauniešu karjeras lēmumu pieņemšanu saistībā ar šo jomu, sniegt jauniešiem informāciju par turpmākās izglītības iespējām IKT jomā, iepazīt IKT nozares produktu paraugus, izmēģināt praktisku darbošanos ar interaktīviem IKT eksponātiem.

     Pasākuma saturu nodrošināja Ventspils Augsto tehnoloģiju parka struktūrvienība “Kurzemes Democentrs”, kas jauniešiem piedāvāja aktīvu, aizraujošu, izzinošu un interesantu piedzīvojumu, iepazīstot tehnoloģiju pasauli. Skolēniem tika piedāvāta saruna par IKT jomas profesijām, sniegta informācija par nozares profesiju daudzveidību, veicinot izpratni par  karjeras iespējām šajā nozarē. Pasākuma laikā jauniešiem piedāvāja arī informāciju par turpmākās izglītības iespējām IKT jomā, kā arī bija iespēja izzināt nozares veiksmes stāstus par IKT uzņēmumiem Latvijā un to dibinātājiem. Bet vislielāko skolēnu interesi izpelnījās IKT nozares uzņēmumu produktu paraugu demonstrācija  un praktiska darbošanās ar interaktīviem eksponātiem tehniskās darbnīcās:

   1.Zaļā Avīze

   2.Klimata pārmaiņu ķīmiķis

   3.Izglāb pasauli!

   4.Ceļojums energoefektivitātes pasaulē

   5.Klimata pārmaiņu seku prognozētājs

   6.Zaļie risinājumi

   7.Esi valsts pārvaldnieks!

    Īpaši iecienīta jauniešu vidū bija darbošanās ar eksponātu “Zaļā Avīze”, kur varēja atbildēt uz jautājumiem par klimata pārmaiņām, nofotografēties un, izdrukājot “Zaļo Avīzi” turpat uz vietas, ieraudzīt savu foto un izteikto viedokli avīzes slejās.  No avīzes varēja arī uzzināt par klimata pārmaiņām, to iemesliem un sekām, kā arī noskaidrot, kā var pielāgoties pārmaiņām un vai tās ir novēršamas.

    Par interesantu nodarbi skolēni atzina arī darbošanos interaktīvajā darbnīcā ”Ceļojums energoefektivitātes pasaulē”, jo, braucot ar velosipēdu, vienlaikus varēja iepazīt šo energoefektivitātes pasauli.  Ceļojuma laikā ar velosipēdu bija iespēja uzzināt, kā var uzbūvēt pasīvo ēku, varēja pārbaudīt savas zināšanas par siltumu ēkās, par CO2, kā arī energoefektīvu aprīkojumu.

    Jauniešu uzmanību saistīja arī unikāli IKT nozares uzņēmumu produktu paraugi, piemēram, AirDog, dziedošais rotaļu lācis, bija iespēja tos apskatīt un izzināt, kā top, darbojas, kādas ir to funkcijas.

    Pasākumu apmeklēja Tirzas pamatskolas 8.-9. klašu skolēni, Galgauskas pamatskolas 7.-9. klašu  skolēni, Gulbīša pamatskolas 7.-9. klašu  skolēni, Lizuma vsk. 7.-12. klašu skolēni, Gulbenes vakara (maiņu) vsk. 10.- 12. klašu skolēni.

   Daudzi jaunieši ieinteresējās par karjeras iespējām IKT jomā. Vairāki skolēni izteica domu, ka vēlas apgūt zināšanas, kas ļauj radīt šādus tehnoloģiskos “brīnumus”- IKT nozares produktus un eksponātus.

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

log-esf.jpg

Jolanta Zirne,
pedagogs karjeras konsultants, pasākuma organizatore