Projekti

Projekta “Globālie mērķi vietējā kopienā” ietvaros tika īstenoti dažādi pasākumi, kuru laikā tika apskatīti un izcelti dažādi globāli jautājumi. Šī projekta laikā vietējā kopiena, galvenokārt pedagogi, tika iepazīstināti ar 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem un izcelts tas, ka šo mērķu sasniegšanā ir nepieciešama gan nacionālā līmenī – valdības iesaiste, gan katra personīgā līdzdalība.

Projekta ietvaros tapa uzdevumu, ideju un iedvesmas avotu krājums:

Tajā ir iespēja rast iedvesmu un idejas par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, par globāliem jautājumiem un izaicinājumiem, un to iespējamiem risinājumiem. Šis uzdevumu krājums ir izveidots, lai iedvesmotu un aicinātu pedagogus runāt par globālās izglītības jautājumiem skolās. Metodiskā materiāla sadaļā "Noderīga informācija" norādītajās mājaslapās ir iespējams rast papildus informāciju par globālās izglītības jautājumiem un izaicinājumiem.

No 2013. līdz 2016. gadam Gulbenes novads līdzdarbojas projektā “Globālās izglītības sabiedrības veidošana”. Aktivitātes ir notikušas gan atsevišķās skolās, gan rīkoti pasākumi novada, Latvijas un starptautiskā mērogā.

Ieguvumu ir daudz – tās ir jaunas zināšanas, cits skatījums uz lietu kopsakarībām un metodiskie materiāli, kas prezentēti pasākumos.

Stundu plāni - metodiskie materiāli "Pasaule stundā".

Spēles elementu izmantošana globālās izglītības tēmu apguvē. Materiālus izstrādāja Lejasciema vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Ekoloģiskā pēda
Kā guļ bērni dažādās pasaules valstīs
Pasaules valstu iztikas minimuma ēdienkarte

Globālo vajadzību piramīda. Materiālus izstrādāja Lizuma vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Vai tu esi draudzīgs dabai?
Bērni un viņu rotaļlietu stāsti
Šokolādes ceļš
Bads pasaule

Eiropas saknes. Materiālus izstrādāja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Kultūra
Ticība, vērtība
Tiesības

Pirtiņa deg! Materiālus izstrādāja Gulbenes 2.vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma Metodiskie materiāli
J.Poruks "Kauja pie Knipskas"
Stereotipi par latviešiem
Reģionālās un globālās politikas izaicinājumi globālās izglītības kontekstā (Ž.Ozoliņa)
Globālais konteksts audzināšanas darbā (D.Zelmene)
Gobālais konteksts projektu un zinātniski pētniecisko darbu darbā (I.Irbīte)
 Globālās izglītības konteksts pirmsskolā (I.Ločmele, A.Balode)