Projekti

Kopš 2013.gada Gulbenes novads līdzdarbojas projektā “Globālās izglītības sabiedrības veidošana”. Aktivitātes ir notikušas gan atsevišķās skolās, gan rīkoti vērienīgi pasākumi, piemēram, vasarā organizētas nometnes skolas vecuma bērniem, raisītas diskusijas par ekoloģijas un globālās ietekmes jautājumiem gan savā starpā, gan tiekoties ar citu valstu pārstāvjiem.

Jau tagad ieguvumu ir daudz – tās ir jaunas zināšanas, cits skatījums uz lietu kopsakarībām, jaunas vērtības globālā skatījumā, kā arī materiālais ieguvums – metodiskie materiāli, kas prezentēti divās 2015.gadā notikušajās konferencēs.

 

2015.gada marta konferences materiāli

Spēles elementu izmantošana globālās izglītības tēmu apguvē. Materiālus izstrādāja Lejasciema vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Ekoloģiskā pēda
Kā guļ bērni dažādās pasaules valstīs

 

 

 

 

 

 

Pasaules valstu iztikas minimuma ēdienkarte

 

 

 

 

 

 

Globālo vajadzību piramīda. Materiālus izstrādāja Lizuma vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Vai tu esi draudzīgs dabai?
Bērni un viņu rotaļlietu stāsti

 

 

 

 

 

 

Šokolādes ceļš

 

 

 

 

Bads pasaule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas saknes. Materiālus izstrādāja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Kultūra

 

 

 

 

 

 

Ticība, vērtība
Tiesības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirtiņa deg! Materiālus izstrādāja Gulbenes 2.vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma Metodiskie materiāli
J.Poruks "Kauja pie Knipskas"

 

 

 

 

 

 

Stereotipi par latviešiem

 

 

2015.gada augusta konferences materiāli

 

Reģionālās un globālās politikas izaicinājumi globālās izglītības kontekstā (Ž.Ozoliņa)
Globālais konteksts audzināšanas darbā (D.Zelmene)

 

 

 

 

 

 

Gobālais konteksts projektu un zinātniski pētniecisko darbu darbā (I.Irbīte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Globālās izglītības konteksts pirmsskolā (I.Ločmele, A.Balode)

 

 

 

 

 

logo-global.png

Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

V.Vilde