Projekti

2017. gada 29. novembrī Sveķu internātpamatskolas 7.- 9.klašu un profesionālās pamatizglītības programmu „Komerczinības” un „Ēdināšanas pakalpojumi” audzēkņiem tika īstenots karjeras izglītības pasākums „Neba maize pati nāca” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Skolēni devās ekskursijā uz Aglonu- uz uzņēmumu SIA “CĪŠI GORDS”-, lai iepazītu maiznieka profesiju, iepazītu viņa darba ikdienu un gūtu priekšstatu par uzņēmējdarbību, par faktoriem, kas veicina un kas bremzē veiksmīgu uzņēmējdarbību, kā saražoto produkciju veiksmīgi pārdot.

SIA “CĪŠI GORDS” uzņēmēja, Maizes muzeja saimniece un maizniece Vija Kudiņa skolēnus sagaidīja, tērpusies latgaliešu tautas tērpā, un iepazīstināja ar maiznieka profesiju, pastāstīja, kādām rakstura īpašībām jāpiemīt labam maizniekam, kādi darba instrumenti jāizmanto, kā jāsagatavo darba vide, lai ceptu maizi, kādām prasmēm jāpiemīt maizniekam, kādas zināšanas nepieciešamas, lai izceptu garšīgu maizi, no kādiem graudaugiem cep maizi ne tikai Latvijā, bet arī citās zemēs. Vairāk uzmanības tika pievērsts rudzu maizes tapšanas procesam, skolēni uzzināja, kas ir ziemāji, kā agrāk tika novākta raža, kā tas notiek mūsdienās. Skolēni pamēģināja arī, cik grūti ir griezt rokas dzirnavas, kas agrāk bijis meitu darbs, un izbaudīja, cik garda ir rudzu maize ar medu un tēja cienastā.

         Vija Kudiņa skolēnus mudināja nebaidīties no grūtībām arī uzņēmējdarbībā, jo „acis darba izbijās, rokas darba nebijās”, kā teikts arī latviešu tautasdziesmā. Vija pastāstīja, ka viņas uzņēmumam ir veikaliņš Aglonā, kur tiek realizēta saražotā produkcija, bet uzņēmēja  dodas arī izbraukuma tirdzniecībā uz dažādiem pasākumiem.

Nodarbības noslēgumā skolēniem bija iespēja izcept savu rudzu maizes kukulīti, lai viņi paši izmēģinātu maiznieka profesijas iemaņas. Maizniece  mācīja, ka maize jācep tikai ar labām domām, katrs kukulītis jāsamīļo pirms krāsnī likšanas.  Maizes kukulīši izdevās lieliski, skolēni bija ielāgojuši stāstīto un mācīto.

Paldies uzņēmējai un maizniecei Vijai Kudiņai par interesanto, atraktīvo sarunu un neviltoto sava darba mīlestību!

Skolēnu guvums no šī pasākuma ir vērtīga informācija par maiznieka profesiju un uzņēmējdarbību.

log-esf.jpg

 

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Sveķu internātpamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Ceriņa