Projekti

Mainoties laikam, mainoties skolēniem, mainoties mācību saturam, ir jāmainās arī skolotājiem. Tas ir iespēju un izaicinājumu laiks, kā no tradicionālā skolotāja un zināšanu pārdevēja kļūt par daudzveidīgas un interaktīvas mācīšanās vides veidotāju bērniem. Tālab pedagogi mācās un meklē jaunas idejas un metodes.

ro5m.jpg

No 3. Līdz 8.februārim 4 bērnu un jauniešu izglītotājas – Jana Kalniņa, Zita Grīnberga, Vita Medniece un Signe Pērkona – devās mācību vizītē uz Rumāniju Gulbenes novada pašvaldības īstenotā projekta “Efektīva mācīšanās” ietvaros. Projekta mērķis ir apgūt jaunas neformālās izglītības metodes tādā apmērā un veidolā, lai tās varētu iekļaut formālās izglītības iestāžu nodarbībās, kā arī, protams, nodarbībās un aktivitātēs jauniešu centros. Turklāt projekta virsmērķis ir ne vien projekta dalībniekiem apgūt un izmantot minētās metodes savā darbā, bet arī izveidot un kolēģiem piedāvāt mācību programmu, kurā šīs zināšanas varētu nodot tālāk – lai tas sasniegtu pēc iespējas plašāku interesentu loku.

ro2m.jpg

Mācību vizīte norisinājās Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē un to organizēja NVO “A.C.T.O.R.”, kas caur teātra un origami mākslu un ar brīvprātīgo jauniešu palīdzību īsteno sabiedriskā labuma iniciatīvas un sniedz pienesumu vietējam skolām un bērnu nodaļām slimnīcās (līdzīgi kā dakteri Klauni Latvijā), kopā ar 79. pamatskolu, kura ir viena no labākajām pamatskolām Bukarestē. Mācību vizītes laikā tās dalībnieki guva ieskatu par izglītības sistēmu, kā arī  izglītības izaicinājumiem partnervalstīs un 21. gs. kopumā, kā arī pārrunāja to iespējamos risinājumus. Tāpat dalībnieki apguva saistoša stāsta veidošanas pamatprincipus un stāsta vizualizēšanu, un varēja iepazīt un izmēģināt izglītojošu spēļu ar izlaušanās istabu elementiem veidošanu un iespējas nodarbībās izmantot origami.

Rezultātā tika izveidota 6 stundu apmācību programma, kuru interesentiem būs iespējams apgūt, kā arī 4 izglītojošas vai kādu sociālo problēmu aktualizējošas spēles dažāda lieluma auditorijām, tai skaitā tāda, kuru iespējams izmantot stundu darbā, iesaistot visu klasi.

ro4m.jpg

Grupā bija ļoti dažādi cilvēki ar atšķirīgām gaidām un vajadzībām, kuras apmācības pilnībā neapmierināja, un bija brīži, kad tas radīja neviennozīmīgu atmosfēru. Tādēļ mācību vizīte tās dalībniekiem noderēja arī kā pārbaudījums, lai labāk iepazītu sevi pašu kā jomas profesionāli un ļautu iejusties sapīkušu vai noslēgtu skolēnu ādā, vērot un pārdomāt, kā ar līdzīgu auditorijas (piemēram, klases) reakciju tiktu galā un risinātu situāciju savā darbā.

Kopumā mācību vizīte tās dalībniekiem sniedza gan jaunas zināšanas, gan svaigu perspektīvu, un abas daļas izglītotājiem palīdzēs dažādot savas nodarbības un veidot tās dinamiskākas.

Projekts “Efektīva mācīšanās” 2018-1-LV01-KA201-046968, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas  prgrammas “Erasmus+” atbalstu. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co-fund_erasmus-1.jpg

 

 

Signe Pērkona