att

No 1. novembra iedzīvotāji var pieteikties kompensācijai arī par elektrības izmantošanu apkurē. Pieteikuma noformēšanai nepieciešamie dokumenti: mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments un rēķins par elektroenerģiju.

Pieteikumus var iesniegt Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē un pagastu pārvaldēs darba laikā: P;O;T;C: no plkst. 8:00 līdz 17:00, P. no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Gulbenes novada bibliotēkās varēs saņemt atbalstu elektronisko pieteikumu iesniegšanai portālā www.epakalpojumi.lvklientam līdz jāņem kāds no personīgajiem autentifikācijas līdzekļiem (eID; i banka; eParaksts).

Ģimenei ir tiesības uz valsts atbalstu, ja mājokļa apkurei tiek izmantota elektroenerģija. Atbalsts tiek piešķirts elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām mēnesī ieskaitot PVN, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas mēnesī, 50% apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 eiro par kilovatstundu bez PVN, bet ne vairāk kā 0,100 eiro par kilovatstundu bez PVN.

Turpinās pieteikšanās arī pārējiem apkures atbalsta veidiem:

  1. Ja apkurei izmanto malku, kurai NAV maksājuma apliecinoša dokumenta, pieteikums kompensācijas saņemšanai pašvaldībā ir jāiesniedz līdz 30.11.2022.
  2. Ja apkurei izmanto granulas vai briketes, vai malku, tad pieteikums iesniedzams līdz 30.04.2023.
  3. Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu PIEMĒROS AUTOMĀTISKI rēķinos. Atbalsta periods līdz 30.04.2023.

Iesniegumā tiek prasīts norādīt iesniedzēja: 

  • vārdu, uzvārdu;
  • personas kodu;
  • kontaktinformāciju;
  • kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.
  • izņēmuma gadījumā, ja nav iespējas atbalstu mājsaimniecībai saņemt bankas kontā, tad pabalstu varēs izmaksāt skaidrā naudā. Tehniskas iespējas šādus iesniegumus pieņemt tiks nodrošinātas no 4.novembra tikai klātienē.

Skaidru naudu varēs saņemt Gulbenes novada pašvaldības kasē Ābeļu ielā 2, Gulbenē. Skaidras naudas izmaksa pilnvarotajai personai nav pieļaujama, pašvaldība nodrošinās skaidras naudas piegādi mājās tai personai, par kuru pilnvarotā persona iesniegusi iesniegumu.

Papildus informācija: www.gulbene.lv vai zvanot uz Gulbenes novada pašvaldības valsts un pašvaldības vienoto klientu centru pa tālruni +37164473257 .