Projekti
log-esf.jpg

Projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

3karta.jpg


No šā gada 12. marta līdz 16.aprīlim ir izsludināta pieteikšanās nodarbinātām personām profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvei. Pieteikšanās mācībām notiek 12 tautsaimniecības nozarēs: tekstilizstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un mediju tehnoloģijas, transporta, enerģētikas, ķīmiskās rūpniecības, būvniecības u.c. nozarēs.
Mācību izmaksas 90% apmērā sedz valsts un ES fonda finansētā projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros, attiecīgi 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Savukārt mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.
2018. gada 14. martā plkst.17.30 Gulbenes novada bibliotēkas konferenču zālē (2.stāvā) notiks informatīvs seminārs iestādēm, darba devējiem, interesentiem un nodarbinātām personām par piedāvājumu projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide".


Detalizēts jauno mācību saraksts pieejams projekta mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv
Vairāk informācijas: Anita Birzniece, t.+371 26698096, e-pasts: anita.birzniece@gulbene.lv; vai personīgi Gulbenes novada dome, 309. kabinets, Ābeļu iela 2, Gulbene.