Projekti

Kas gan ir teorija bez prakses? Tieši tā! Tāpēc Gulbenes novada seniori pēc neformālo nodarbību noslēgšanās starptautiskā projekta „Local And International Active Seniors” (Aktīvs seniors) ir uzsākuši brīvprātīgo darbu vietējās iestādēs un organizācijās.

seniori_lizums_0.jpg

Kārtējā tikšanās reizē seniori dalījās pieredzē, ko kurš dara. Vairāki projekta dalībnieki aktīvi darbojas Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes komitejā. Palīdz sakārtot atnesto saziedoto apģērbu, izdalīt zupu trūcīgajiem, savukārt citi līdzdarbojās izstādes iekārtošanā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā. Seniori iesaistās arī Gulbenes baznīcu apkārtnes un iekštelpu sakopšanā, pavada laiku kopā ar sociālās aprūpes centra "Dzērves" iemītniekiem.

Kā atzīst paši seniori – viņi ir atvērti visam. Arī aktivitātēm Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pilsētas labiekārtošanas darbiem.

Jāpiebilst, ka brīvprātīgais darbs šajā projektā dalās divās daļās – gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Tāpēc divas dalībnieces šobrīd gatavojas braucienam uz Angliju, kur būs jādarbojas viņu vietējās kopienas labā. Tā būs arī iespēja iepazīt citu kultūru un apgūt vai uzlabot angļu valodas prasmes.

Aktivitātes notiek starptautiska projekta „Local and International Active Seniors” (Aktīvs seniors) Nr. 2017-1-UK01-KA204-036596 ietvaros. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

seniors_active_web.jpg

 

co-fund_erasmus-1.jpg

 

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste