Projekti

Veiksmīgi aizritējusi vasaras nometnes Latvijā un ārvalstīs dzīvojošajiem latviešu bērniem “Riti, riti kamolīti” pirmā diena. Daži bērni nometnē piedalās pirmo reizi, bet daudziem sejās atkalredzēšanās prieks ar pagājušā gada nometnes draugiem.

Pirmās dienas laikā tika apstiprināts nometnes kārtības rullis, norisinājās iepazīšanās un sadraudzības spēles, tika dziedāta nometnes himna un sagatavots nometnes sajūtu karogs u.c. aktivitātes. Dienas noslēgumā bērni savus iespaidus un izjūtas ietina maģiskajā kamolā.

Vairāk par norisēm nometnē skatiet Rankas pamatskolas mājaslapas sadaļā Latviešiem ārzemēs.

Nometne tiek īstenota biedrības „Esi aktīvs!” projekta „Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Riti, riti kamolīti”” ietvaros (līguma identifikācijas Nr.2016.LV/SP/02/02). Projekta izmaksas 100 % apmērā segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

integ

Vita Lāčkāja
Gulbenes novada domes projektu vadītāja