Projekti

PS “RRCI” saskaņā ar aprīlī noslēgto iepirkuma līgumu veic Gulbenes 2.vidusskolas pārbūvi. Līdz rudenim plānots pabeigt ēkas ZR korpusa pārbūvi, ārējo ūdens un kanalizācijas komunikācijas pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi un teritorijas labiekārtošanu. Vienā no pārbūvētajām telpām tiks iekārtota datorklase, pilnībā aprīkojot to ar jaunām mēbelēm, datoriem un interaktīvo ekrānu.

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 kopējās izmaksas plānotas 5 081 703,40 EUR apmērā. Attiecināmās izmaksas 4 736 985,44 EUR, no tām ERAF finansējums 3 029 878,00 EUR jeb 63,962155681 %, valsts budžeta finansējums 426 776,86 EUR jeb 9,0094611%, pašvaldības finansējums 1 280 330,58 EUR jeb 27,0283832%. Neattiecināmās izmaksas – 344 717,96 EUR (pašvaldības budžeta finansējums). 

ieguldījums tavā nākotnē