Attēls: Gulbīšu parks 1. kārta

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka šā gada 3.aprīlī tika uzsākti būvdarbi Gulbīšu parkā Gulbenē. Parks tiek veidots kā rekreācijas, atpūtas un pasākumu vieta, vienlaikus nodrošinot estētisku un labiekārtotu vidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

 

2023.gada nogalē  noslēgts būvniecības līgums ar SIA "ĢL Konsultants" par parka atjaunošanas I kārtu. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Sistēmeksperts”, autoruzraudzību – SIA “DJA”. Kopējās plānotās būvniecības izmaksas – 1290714,00 euro bez PVN.

Būvdarbus  plānots noslēgt līdz 08.11.2024.

Projekta koncepcija

Gulbīšu parka atjaunošanas projektā paredzēts veidot vienotu parka struktūru, nojaucot robežu starp tā austrumu un rietumu daļām un veicinot parka teritorijas līdzsvarotu izmantošanu. Projektā paredzēts saglabāt parka esošās vērtības, un papildināt to ar jauniem rekreācijas objektiem publiskiem pasākumiem un atpūtai. Parku plānots atjaunot pēc “kolāžas” principa, t.i. izcelt esošo objektu raksturu un veidot jaunus laukumus un taciņas ar skaidri nolasāmām atsevišķām identitātēm, kas kopīgi savijas vienotā parka struktūrā. Taciņām paredzēts veidot nolasāmu hierarhiju, izceļot to dažādu nozīmi – garāku pastaigu takas, savienojošās takas, īsceļi utt. Teritorijā paredzēts izveidot 4 funkcionālās zonas:

  • Atpūtas zonas ar strūklaku, apstādījumiem un soliņiem virzienā no Gaitnieku ielas uz Rīgas un Līkās ielas krustojumu, no Rīgas ielas līdz O. Kalpaka ielai, kā arī gar Līko ielu Rīgas ielas virzienā;
  • Aktīvās atpūtas zona starp Gaitnieku ielas virzienu uz Līko ielu un Atpūtas zonu Rīgas ielas virzienā;
  • Skatuve ar skatītāju sēdvietām un deju laukumu, piegādes laukumu no Līkās ielas puses un loka celiņiem;
  • Suņu laukums, ap kuru paredzēts izveidot piebraucamo ceļu pie skatuves un autostāvvietām.

Projekta attīstības kārtas

Projekts veidots tā, lai būvdarbus būtu iespējams sadalīt 3 kārtās:

1. kārta – Gulbīšu parka pārbūve zonā no Rīgas ielas puses līdz parku šķērsojošajam gājēju, velosipēdu ceļam centra zonā iekļaujot sporta laukuma zonu.

2. kārta – Gulbīšu parka pārbūve brīvdabas skatuves zonā (O.Kalpaka ielas daļa)

3. kārta – Gulbīšu parka pārbūve Līkā iela 38 (lielais suņu laukums)

Atpūtas zona (1. kārta)

Atpūtas zona veidota parka rietumu daļā, kas šobrīd ir no kokiem brīvākā un pārredzamākā parka zona. Tā plānota kā Gulbīšu parka reprezentācijas vieta, kas piesaistītu uzmanību gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem. Tajā paredzēta jauna savienojošu taciņu struktūra, starp taciņām izvietojas esošie koki un jaunie zemie stādījumi, kas turpina parka zonas esošo plašuma un pārredzamības sajūtu. Pa dārza perimetru aiz soliņiem izvietotas zemo mūžzaļo stādījumu rindas, lai fiziski un psiholoģiski zonu atdalītu no Rīgas un Līkās ielas. Dārza zonā atradīsies arī jaunā strūklaka ar pārvietotajām gulbju skulptūrām.

Strūklaka (1. kārta)

Projektā piedāvāts demontēt esošo Gulbīšu strūklaku, bet saglabāt gulbju skulptūras kā Gulbenes vienu no identitāti veidojošajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem. Lai ļautu parka apmeklētājiem izbaudīt ūdens tuvumu karstajā vasaras laikā, piedāvāts veidot jaunu - sauso strūklaku, blakus vecajai Gulbīšu strūklakai ar tajā integrētām gulbju skulptūrām. Sausās strūklakas princips ļauj izmantot strūklakas laukumu arī publisku pasākumu un svinību norisei, kad netiek laists ūdens. Strūklakas laukumu plāno veidot no granīta flīžu ieseguma Gulbenes ģērboņa nokrāsās. Strūklakas laukums paredzēts tikai kājām gājējiem, pa to nedrīkst braukt transportlīdzekļi. Blakus strūklakai arī paredzēta vieta dzeramā ūdens brīvkrānam. Apkārt strūklakai izvietoti 6 soliņi un 3 atkritumu urnas.

Aktīvās atpūtas zona (1. kārta)

Ja atpūtas zona ar strūklaku domāta nesteidzīgai, relaksētai atpūtai, tad parka centrā paredzētas aktīvās atpūtas zonas. Rotaļu laukumi paredzēti dažādām parka apmeklētāju vecuma grupām. Saglabātas gan esošās rotaļu iekārtas gados jaunākiem bērniem, gan zona papildināta ar jaunām rotaļu iekārtām un laukumiem arī gados vecākiem bērniem. Spēļu laukumu centrālajā daļā paredzēta vieta galdiem un soliem galda spēlēm dažāda vecuma parka apmeklētājiem. Gan saglabājamām rotaļu iekārtām, gan jaunajām paredzēts veidot vienotu tonālo krāsojumu. Rotaļu iekārtas izvietotas uz gumijas segumiem divās krāsās un to seguma biezums paredzēts atkarībā no krišanas augstuma. Ap rotaļu iekārtām paredzētas drošības zonas.

Sporta laukums tāpat kā spēļu laukumi izvietoti parka centrālajā aktīvās atpūtas zonā. Sportošanai paredzēts izmantot jau esošās iekārtas, kā arī papildināt laukumu ar jaunām iekārtām. Sporta iekārtas izvietotas pa laukuma ieapaļo perimetra daļu laukuma centrālo daļu atstājot brīvu grupu nodarbībām un citiem pasākumiem. Laukuma zonā ap esošajiem kokiem izveidots apaļš koka soliņš. 

Gaitnieku iela (1. kārta)

Parkā paredzēts saglabāt Gaitnieku ielu kā pilsētas daļas savienojošo īsceļu. Piedāvāts nomainīt tās novecojušo segumu izmantojot dažādu tonalitāšu bruģi no estrādes laukuma un nedaudz koriģēt tās trasējumu. Tā paredzēta gājēju, velosipēdu un parka apkalpes transporta kustībai, bet ne privātajām automašīnām. Lai samazinātu ielas parku sadalošo efektu, tai paredzēts veidot vairākus šķērsojumu no rotaļu laukumiem, kā arī tās centrā nojaukt ielas lineāro struktūru veidojot uz tās sporta laukumu.  

Garā pastaigu taka (1. un 2. kārta)

Parkā paredzēti dažādi savienojoši īsceļi, taču, lai vēl vairāk apvienotu parka rietumu un austrumu daļas un radītu viengabalaina  parka uztveri, veidota garā pastaigu taka. Mainoties tās izvietojumam dažādās parka zonās taka maina savu tonalitāti. Tā sākas no suņu laukumu zonas kā tumšs bruģa ceļš un pieslēdz parka vienotā struktūrā zemes gabalu, kur paredzētas arī automašīnu novietnes. Tālāk tā veidota skatuves parkā ar tonāli tumšāku pāreju. Šeit tā ar pārrāvumu šķerso skatuves laukumu. Parka centrālajā daļā tā apvijas ap sporta laukumu un tad atkal gaišāka apvij jauno strūklaku un apstādījumus dārza zonā.

Labiekārtojuma elementi

Informācijas stendi (1., 2., 3. kārta)

Pie galvenajām ieejām parka izvietoti parka lietošanas un vispārējas informācijas stendi.

Smilšu kaste (1. kārta)

Rotaļu laukuma zonā paredzēta smilšu kaste. Tā veidota priedes koka konstrukcijās.

Apaļais sols (1. kārta)

Apaļais sols, kas atrodas parka aktīvajā zonā veidots no priedes koka konstrukcijas. 

Priecājamies, ka darbi notiek un gaidām rezultātu Gulbīšu parka 1. kārtai, kurai plānotais būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 08.11.2024.