Projekti

Projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” ietvaros tiks rekonstruētas trīs Gulbenes pilsētas ielas – Rēzeknes iela, Draudzesskolas iela un Ozolu iela. Kopumā darbi tiks veikti 1,836 km garumā.

Projekta ietvaros rekonstruēs Ozolu ielas posmu no Dzeguzes ielas līdz Dzelzceļa ielai, kā arī Ozolu ielas slīpo atzaru, kas iet garām pilsētas ūdenstornim. Draudzesskolas iela tiks rekonstruēta visā tās garumā, bet Rēzeknes ielu sakārtos posmā līdz pilsētas robežai.

Turpinās būvniecības darbi Ozolu un Draudzesskolas ielā. Ozolu ielā pabeigta lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcija, norit ietvju izbūve. Draudzesskolas ielā izveidotas visas ielas konstruktīvās kārtas, izņemot asfalta segumu, kā arī izbūvēta ietve. Darbi jāpabeidz līdz 2014. gada septembrim. Abās ielās rekonstrukciju veic SIA „Rubate”.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 405 663,53 lati, t. sk. ERAF finansējums – 1 194 814 lati, valsts budžeta dotācija – 42 169,91, pašvaldības līdzfinansējums – 168 679,62 lati. Projekts tiek īstenots aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros.

Projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004.

ERAF logo