Erasmus+ Kultūras aktualitātes
Noslēdzas Gulbenes muzeja Erasmus+ mobilitāšu projekts

No 2023. gada 1. jūnija 10 mēnešu garumā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs īstenoja Erasmus+ projektu “Gulbenes muzeja pieaugušo izglītības nodrošinātāju kompetenču celšana”. Projekta ietvaros kopumā 10 Gulbenes muzeja darbinieki un brīvprātīgie piedalījušies 3 mācību mobilitātēs Itālijā, Grieķijā un Turcijā. Mobilitāšu laikā gūtas zināšanas un prasmes dažādās tradicionālās un inovatīvās tehnikās, stiprinot kompetences kultūras mantojuma jomā, kā arī veicinot atvērtību, starpkultūru pieredzi un piederību Eiropas izglītotāju kopienai.

Erasmus+ projekts ir ļāvis bagātināt muzeja mūžizglītības piedāvājumu visa projekta garumā, jo ar jauniegūtajām zināšanām un prasmēm esam dalījušies vairākos pasākumos ar vietējiem iedzīvotājiem. Organizēti pieredzes apmaiņas un kultūrizglītības pasākumi, stikla mozaīkas un akmens mozaīkas darbnīcas, ebru gleznošanas meistarklase, kā arī dekolu dekorēšanas nodarbības - kopumā 8 pasākumos piedalījušies 93 pieaugušie no Gulbenes novada. Esam pateicīgi programmas iespējai par starpkultūru mācīšanās iespējām.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja īstenoto Erasmus+ projektu “Gulbenes muzeja pieaugušo izglītības nodrošinātāju kompetenču celšana”, Nr. 2023-1-LV01-KA122-ADU-000135457, līdzfinansē Eiropas Savienība.

Logo lidzfinansē ES