Projekti

Projekta “Work Together” aktivitāšu pirmais posms ir noslēdzies. Tajā iesaistījās Stāķu pirmskolas izglītības iestādes bērni un sociālā aprūpes centra “Siltais” iemītnieki. Seniori un bērni ciemojās viens pie otra, ko vairāk uzzinot par katra ikdienu, kopā mācījušies, zīmējuši, apmeklējuši Stāmerienas pili. Liels paldies Stāķu bērnudārzam un aprūpes centra darbiniekiem, kas palīdz realizēt starppaaudžu izglītības aktivitātes, sniedzot brīnišķīgu pieredzi.

Berni1
Mazie Stāķu bērnudārza ķipari labprāt darbojās kopā ar senioriem.