Projekti

Šajā mācību gadā, laikā no novembra līdz martam, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros visās Gulbenes novada skolās norisinājās karjeras atbalsta nodarbības 1.-6. klases skolēniem “Katrā mājo ģēnijs”. Novembrī un decembrī nodarbības notika Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, janvārī- Gulbenes 2.vidusskolā, Lejasciema vidusskolā un Lizuma vidusskolā, februārī- Stāķu pamatskolā, marta sākumā- Rankas pamatskolā, Gulbīša pamatskolā un Tirzas pamatskolā. 1.-6. klases skolēnu grupām tās vadīja biedrības „Alternatīvā attīstība" vadītāja, personības izaugsmes trenere Inga Bite.

Interaktīvo nodarbību laikā skolēni izzināja sevi un savus talantus, mācījās saprast, kādas rakstura īpašības nepieciešamas, lai virzītos pretim saviem sapņiem un mērķiem, katrs centās sev “pielaikot” nākotnes profesiju, bērni tika rosināti apzināties savu atbildību par mērķu un sapņu īstenošanu.

Jaunāko klašu skolēnus nodarbības laikā visvairāk aizrāva spēle “Pozitīvo emociju tunelītis”, kas ļāva pašiem bērniem radīt un izdarīt pasūtījumu (vēlēšanās formā) un rast iespēju piedzīvot, ka pasūtījums (vēlēšanās) piepildās, vienlaikus viņi atrada tēlu un simbolu savai profesijai.

Savukārt lielākie skolēni labprāt iesaistījās asociāciju spēlē “Ar ko es esmu unikāls vai kas pasvītro manu individualitāti”?, izvēloties tēlus un simbolus, lai ar to palīdzību mācītos pazīt sev līdzīgās vai atšķirīgās īpašības un meklētu savu unikalitāti (rakstura īpašības, intereses, spējas), ko noderīgi nākotnē integrēt kādā konkrētā profesijā/darba nozarē.

Pēc nodarbībām skolēni atzina, ka viņi sapratuši- katrs, kurš ir drosmīgs, neatlaidīgs un nepārstāj darīt to, kas viņu patiesi interesē, var attīstīt un izkopt savus talantus līdz ģēnija līmenim, jo ģēnijs ir cilvēks ar augstu radošas apdāvinātības pakāpi, kas izpaužas pilnīgi jaunā, savdabīgā un oriģinālā darbībā.

“Esi tu pats, atrodi un turpini darīt savu lietu, jo arī tevī mājo ģēnijs!” ar šādu atziņu “ceļasomā” skolēniem noslēdzās nodarbība, lai katrs no viņiem vēlētos un spētu soli pa solim turpināt ceļu pretim savai sapņu profesijai.

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

log-esf.jpg

   Jolanta Zirne, Izglītības pārvaldes pedagogs karjeras konsultants