Izglītības ziņas
att

Mācības šogad Gulbenes novada skolās ir uzsākuši 1893 skolēni, tajā skaitā 201 pirmklasnieki.

“Kopumā skolēnu skaits mūsu novada skolās un pirmsskolās salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu ir pieaudzis. Ja 2021.gada 1.septembrī mācības uzsāka 1882 bērni, tad šī gada 1.septembrī - 1893 bērni skolās un pirmsskolās. Lai arī nedaudz, tomēr pieaudzis ir pirmo klašu skolēnu skaits. Šogad mācības pirmajā klasē uzsāka 201 skolēns, pagājušajā mācību gadā tie bija 198 pirmklasnieki. Skolēnu skaita pieaugums ir vērojams arī lielākajā daļā lauku teritorijas skolu, tas priecē.

Lai veselība, miers un saticība ģimenēs! Lai skolā iegūtās zināšanas un prasmes ļauj īstenot vēlmes un vajadzības un kopumā dod iespēju pilnveidot sevi! Lai skolotājiem kopā ar vecākiem izdodas tādas vērtības un tikumus kā atbildība, godīgums, drosme, centība, līdzcietība un savaldība mūsu bērnos veidot un izveidot par ieradumiem!” vēl Dace Kablukova, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja.

Skolēnu skaits 01.09.2022. Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs: Gulbenes novada vidusskola 1120, Gulbīša pamatskola 57, Lejasciema pamatskola 123, Lizuma pamatskola 139, Rankas pamatskola 87, Stāķu pamatskola 122, Sveķu pamatskola 78, Tirzas pamatskola 115. Skolēnu skaits skolās kopā: 1841.

Bērnu skaits pirmsskolās 01.09.2022.: Gulbenes 1.PII  122, Gulbenes 2.PII "Rūķītis" 128, Gulbenes 3.PII "Auseklītis" 251, Gulbenes novada PII "Ābolīši" 70, Jaungulbenes PII "Pienenīte" 54, Lejasciema PII "Kamenīte" 60, Rankas PII "Ābelīte" 70, Stāķu PII 86, Lizuma pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās 72, Tirzas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās grupās 44. Bērnu skaits pirmsskolās kopā: 913 bērni.

Jāpiebilst, ka visi pirmklasnieki saņēma SIA “AVOTI SWF” un Gulbenes novada pašvaldības dāvinājumu – dāvanu karti.