Kultūra
Deju koncerts. Novada skolu tautisko deju koncerts „Kas mežā braksķināja".
  • Gulbenes novada svētkiem radītie vides objekti un kompozīcijas dabā „Ziedu un cilvēku likteņi" pēc A.Sakses „Pasakas par ziediem" motīviem.
  • Radi savu puķi. Novada amatnieku un lietišķās mākslas meistaru radošās darbnīcas.
  • Meža tehnika. Meža izstrādes tehnika darbībā un sacensība „Zini savu mēru!".
  • Medību trofejas. Ziemeļaustrumu virsmežniecības medību trofeju izstāde.
  • Koncertuzvedums „Ciems starp divām upēm".
  • Koku stādīšana. Gulbenes novada pārvalžu dāvana Lejasciemam – dekoratīvie stādi.
  • Gājiens. Svētku gājiens „Taures skan, zeme rīb – med(i)nieki lepni brauc!".
  • Dubļu futbols.
  • Deju koncerts. Novada skolu tautisko deju koncerts „Kas mežā braksķināja".
  • Dažādas aktivitātes. Koka spēles, ielu vingrošana, loka šaušana, mini zoo, Meža brīnumainā dzīve, Meža loterija, novada literātu tikšanās.

J.Igaviņa