Projekti

Projekta “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā - 2.kārta” Nr.1‑08/4/2021 ietvaros ir veiktas vairākas aktivitātes:  meža taku ciršana un attīrīšana no aizauguma kopumā 4100 m garumā; biotopu un citu dabas vērtību novērtēšana un kopšanas plāna izstrāde, kā arī veikti biotopu kopšanas pasākumi 31,15 ha platībā parka Dienvidu daļā.

att

Projekta noslēguma posmā notika plānotā dendroloģisko stādījumu atjaunošana Emzes parka teritorijā, kā rezultātā tika iegādāti 496 stādi, parkā piemeklēta katram augam piemērotākā vieta augšanai, kas pilnveidos parka kopējo ainavu, kā arī radīs jaunas ainaviskās skatu līnijas.

Jau nākamajā sezonā parka apmeklētājus priecēs tādi koki un augi kā Melnā priede, Sudraba kļava, Zeltzaru vītols, Krimas liepa, Eiropas segliņš, Spārnotais segliņš, Parastais filadelfs, Rievainās rozes šķirnes, Pelēkā spireja, Parastās ceriņu šķirnes, Parastās irbenes, Baltais un Atvašu grimonis.

Projekta kopējās izmaksas 31 570,79 EUR, no tām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 27 150,00 EUR, Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 4420,79 EUR.

Projekta darbības tiek īstenotas, ievērojot “Dabas pieminekļa aizsargājamo dendroloģisko stādījumu “Emzes parks” dabas aizsardzības plāns” un parka rekonstrukcijas projekta nosacījumus.

LVAF logo