Projekti

Pilnsabiedrība “RRCI” šobrīd veic Gulbenes 2.vidusskolas mācību telpu pārbūvi un atjaunošanu, kā arī gaiteņu un sanitāro mezglu pārbūvi un iekšējo inženiertīklu pārbūvi. Būvdarbi norisinās četrās daļās, no kurām divas daļas (ēkas ZR korpusa pārbūve un ārējo ūdens un kanalizācijas komunikāciju pārbūve, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un teritorijas labiekārtošanas darbi) tika pabeigti 2018.gada oktobrī. Šobrīd pabeigta arī ēkas arhitektūras pieminekļa korpusa pārbūve.

Līdz jaunā mācību gada sākumam plānots pabeigt pēdējās daļas pārbūvi, t.i., ēkas ZA korpusa pārbūvi. Vienlaikus norisinās žalūziju, mēbeļu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iepirkumi.

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 kopējās izmaksas plānotas 5 081 703,40 EUR apmērā. Attiecināmās izmaksas 4 736 985,44 EUR, no tām ERAF finansējums 3 029 878,00 EUR jeb 63,962155681 %, valsts budžeta finansējums 426 776,86 EUR jeb 9,0094611%, pašvaldības finansējums 1 280 330,58 EUR jeb 27,0283832%. Neattiecināmās izmaksas – 344 717,96 EUR (pašvaldības budžeta finansējums). 

ieguldījums tavā nākotnē

Vita Lāčkāja,
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja