Projekti

26.janvārī ekspluatācijā tika pieņemts Gulbenes 2.vidusskolas internāts, kura pārbūves darbi norisinājās projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros. Internāta ēkai tika veikta jumta seguma nomaiņa, pārseguma siltināšana, ēkas fasādes siltināšana, pirmā stāva apkures, elektroinstalācijas nomaiņa un telpu pārbūve internāta vajadzībām. Šobrīd norisinās mēbeļu iepirkšana un internāta 1.stāva telpu aprīkošana.

internatskola

Visas projektā atbalstītās izglītības iestādes šobrīd aktīvi strādā pie informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanas, plānojot jauna aprīkojuma iegādi, tajā skaitā, interaktīvo ekrānu, planšetdatoru un 3D printeru iegādi.

internatskola

Vienlaikus uzsākts darbs pie ergonomiskas mācību vides izveides, nodrošinot ventilācijas sistēmu izveidi un esošo uzlabošanu, ergonomiska un pietiekama apgaismojuma klašu telpās izveidi, ergonomisku un viegli pārvietojamu mēbeļu iegādi, telpu pārbūvi un atjaunošanu.  Ar ergonomiskām mēbelēm jau aprīkotas vairākas Gulbenes 2.vidusskolas mācību telpas.

internatskola

Projekta rezultātā līdz 2020.gada beigām pilnībā tiks modernizētas 3 vispārējās izglītības iestādes (Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Gulbenes 2.vidusskola, Gulbenes sākumskola), radot pievilcīgu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai.

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 kopējās izmaksas plānotas 5 081 703,40 EUR apmērā. Attiecināmās izmaksas 4 736 985,44 EUR, no tām ERAF finansējums 3 029 878,00 EUR jeb 63,962155681 %, valsts budžeta finansējums 426 776,86 EUR jeb 9,0094611%, pašvaldības finansējums 1 280 330,58 EUR jeb 27,0283832%. Neattiecināmās izmaksas – 344 717,96 EUR (pašvaldības budžeta finansējums). 

ieguldījums tavā nākotnē

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja