Sabiedrības aktivitātes Vide
Pilsētvides serviss
PS_akcija

Gulbenes novada pagastu teritorijās no šī gada 1. - 30. decembrim norisināsies akcija, kuras laikā iedzīvotāji BEZ MAKSAS varēs nodot nederīgās elektropreces (neizjauktā veidā). 

Gulbenes EKO laukumā, 1.Maija ielā 6, elektropreces visu gadu bez maksas var nodot iedzīvotāji, kuriem ir noslēgts cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums ar PILSĒTVIDES SERVISS SIA.

Decembra akcijas laikā TIKAI Gulbenes Eko laukumā 1. Maija ielā 6 iedzīvotājiem (ar spēkā esošu fiziskas personas līgumu) būs iespēja nodot BEZ MAKSAS arī lielgabarīta atkritumus (mēbeles, matrači, paklāji utml.).

Nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas ir, piemēram: ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsniņas un radiatori, putekļu sūcēji, datori, monitori, televizori, radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie tālruņi, dekoderi un citas iekārtas.

Nododot šos priekšmetus  iedzīvotāji ne vien atbrīvo savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzē dabu, jo elektriskās un elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas.

Akcijas norises vietas, kur nogādāt nederīgās elektropreces (neizjauktā veidā)

Pārvalde

Elektropreču savākšanas vieta

Kontaktpersona

Tālrunis saziņai

Gulbenes pilsēta

 Šķiroto atkritumu laukums 1.Maija ielā 6 darba laiks:

 otrdienās (15:00 - 19:00),

no trešdienas līdz piektdienai (9:00 - 13:00),

sestdienās (10:00 - 14:00),

brīvdienas: pirmdiena, svētdiena

 

+371 22015456

Beļavas pagasts

Avotu iela 1, Bijušā Beļavas ciemata katlu māja, Beļava

A.Šķenders

+371 20225340

Daukstu pagasts

”Liesmas”, Staru ciema katlu māja,  Stari

J.Spenners

+371 29485192

Druvienas pagasts

Bijušā Druvienas pamatskola (malkas šķūnis), Druviena

J.Graumanis

+371 26409534

Galgauskas pagasts

Skolas iela 5, aiz Galgauskas pagasta pārvaldes ēkas, Galgauska

J.Kupcis

+371 28640505

Jaungulbenes pagasts

 “Tornīšu māja”, bijušās arodskolas darbnīcas, Jaungulbene

J.Trulis

+371 26400743

Lejasciema pagasts

Rūpnieku iela 1, pie Lejasciema katlu mājas, Lejasciems

M. Milns

P.Rautmanis

+371 28379485

+371 25720446

Litenes pagasts

Jaunlitenes iela 3,  (laukumā pie katlu mājas) Litene

A.Kaņēvics

+371 28623081

Lizuma pagasts

“Veckalēji”, pašvaldības garāžu laukums, Lizums

U.Aigars

+371 26404123

Līgo pagasts

“Jaunstukmaņi”, Līgo p., laukumā aiz kultūras nama

U.Doņuks

+371 26387967

Rankas pagasts

elektropreču nodošana -  "Skolas garāžas", darbnīca

A.Gabranovs

+371 26606787

Stāmerienas pagasts

Mehāniskās darbnīcas, Vecstāmerienas ciemā, Stāmeriena pagastā.

G.Rone

+371 20202722

Stradu pagasts

Stāķi 27 , “Stāķu ciemata vecās NAI”,  Stāķi

G.Strazdiņš

+371 29184166