Attēls: Gulbenes novada kultūras projektu atbalstītie projekti

Šogad vasaras sākumā pirmo reizi tika izsludināts Gulbenes novada pašvaldības kultūras projektu konkurss, kurā Gulbenes novada iedzīvotāji tika aicināti iesniegt savas idejas novada kultūras dzīves bagātināšanai. Konkursa vērtēšanas komisija saņēma 8 projektu pieteikumus dažādās kultūras dzīves jomās.  Konkursa nosacījumi paredz, ka pašvaldība sedz ne vairāk kā 80% no projekta izmaksām un maksimālais atbalsts vienam projektam 2023. gadā ir 2000.00 EUR un konkursa budžets ir 10 000 EUR. Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisija izvērtēja projektu pieteikumus atbilstoši konkursa nolikumam, un tika pieņemts lēmums pilnībā atbalstīt vienu projekta pieteikumu, bet daļēji atbalstīt 7 projekta pieteikumus. 

Atbalstu saņēma :

  1. Biedrība “Pērļu zvejnieki” projekts “Rudens gāja ar vasaru muižas sētā danci griezt” - 1400.00 EUR.
  2. SIA “Ruduu” projekts “Svētku gaisma Stāķos” – 1190.00 EUR.
  3. Biedrība “Lizuma Tautskola” projekts “Laipni lūgti zaļajā Lizumā !” – 1000.00 EUR.
  4. SIA “Tirzas Muiža” projekts “Poēma par pienu” – 1815.00 EUR.
  5. Biedrība “Breakfast with lawyer” projekts “Lēmumu labirints: intelektuālais īpašums” – 800.00 EUR.
  6. Biedrība “Kapo” projekts “Stand-Up Riga” – 1220.00 EUR.
  7. Biedrība “Radošā apvienība “Piektā Māja” projekts “Mākslinieku iedvesmota dizaina produktu līnija” - 1775.00 EUR.
  8. SIA “Lokāls” projekts “Džeza vakars” - 800.00 EUR.

Pirmais kultūras projekts, kurš tika realizēts ar Gulbenes novada pašvaldības atbalstu, bija divu jaunu mākslinieku Ineses Manguses un Mihaila Plohocka veidotā multimediālā izstāde “Poēma par pienu” vecajā Tirzas pienotavā. Skaists, profesionāli paveikts, iedvesmojošs  pasākums ar plašu rezonansi Latvijas kultūras telpā un simbolisks sākums pašai projektu konkursa iecerei -  rosināt izziņas procesus, apjaust kultūras vērtības,  bagātināt novada kultūras piedāvājumu un veidot piederību vietējai kopienai. Šobrīd pilnībā realizēti trīs projekti, rudens sezonā ir plānoti pārējie pieci.  Aicinām sekot pasākumu reklāmai un aktīvi piedalīties !