Attēls: par kapavietu apsekošanu

Gulbenes vecajos kapos un Tanslavu kapos trīs gadus pēc kārtas ir veikta nekopto kapavietu apsekošana atbilstoši Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.26 “Kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” noteiktajai kārtībai, kā rezultātā ir pieņemts lēmums par nekopto kapavietu pārņemšanu pašvaldības valdījumā. Turpmāk attiecīgās kapavietas tiks izmantotas virsapbedījumu veikšanai Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” noteiktajā kārtībā.

Par aktētām atzītas un pašvaldības valdījumā pāriet Gulbenes vecajos kapos esošās kapavietas Nr. (sektors, vieta): A62; B65; B75; B100; B179; B179d; B203; B254; C74a; D95a; G48; G77; G269a; I173; L131; L174; L202; L205; L206; M113; R104; R105; R106; R190; V82; V104; Z178; Z207; Z208; Z209.

Par aktētām atzītas un pašvaldības valdījumā pāriet Tanslavu kapos esošās kapavietas Nr. (sektors, vieta): G56; G63; K5; N35.