Pašvaldība informē Ceļi
Attēls ar Beļavas ceļa posmu

Gulbenes novada autoceļu uzturēšana  notiek atbilstoši 2021.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli". Par pašvaldības ceļu tīrīšanu un uzturēšanu katrā pārvaldē atbild tās vadītājs.

Gulbenes pilsētas pārvalde – Gints Āboliņš, t. +371 29434614,

Beļavas pagasta pārvalde – Aivars Rakstiņš, t. +371 26176494,

Daukstu pagasta pārvalde – Uldis Doņuks, t. +371 26387967,

Druvienas pagasta pārvalde – Juris Graumanis, t. +371 26409534,

Galgauskas pagasta pārvalde – Jānis Kupcis, t. +371 28640505,

Jaungulbenes pagasta pārvalde – Aleksandrs Vasiļjevs, t. +371 29199153,

Lejasciema pagasta pārvalde – Māris Milns, t. +371 28379485,

Litenes pagasta pārvalde – Vilnis Lapiņš, t. +371 26464180,

Lizuma pagasta pārvalde – Uģis Aigars,  t. +371 26404123,

Līgo pagasta pārvalde – Uldis Doņuks, t, +371 26387967,

Rankas pagasta pārvalde – Arnis Gabranovs, t. +371 26606787,

Stāmerienas pagasta pārvalde – Guntra Rone, t. +371 20202722,

Stradu pagasta pārvalde – Juris Duļbinskis, t. +371 26353089,

Tirzas pagasta pārvalde – Česlovs Barkovskis, t. +371 26954826.

Savukārt uzturēšanas darbus valsts autoceļu tīklā veic VAS Latvijas autoceļu uzturētājs atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. Diennakts informācijas tālrunis 80005555.