Autotransporta direkcija informē

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Direkcija) lūdza plānošanas reģionus apkopot un iesniegt informāciju par reģionālās nozīmes maršrutiem, kuros būtu nepieciešamas izmaiņas, lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus 2023./2024.mācību gadā, uz ko tika saņemta Vidzemes plānošanas reģiona vēstule ar pievienotiem Gulbenes novada pašvaldības ierosinājumiem veikt grozījumus maršrutā Nr.5538 Gulbene-Mālmuiža-Lejasciems-Gulbene, Nr.6024 Gulbene-Tirza-Velēna-Gulbene un Nr.5037 Gulbene-Puidzulis-Gulbene (Direkcijā reģistrēta 08.07.2023. ar Nr.6.7/746/SAN). Izvērtējot priekšlikumus Direkcija nolēma:

  1.  neveikt grozījumus reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5037 Gulbene-Puidzulis-Gulbene, pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona 25.07.2023. vēstulē Nr.5.1/403 sniegto informāciju (Direkcijā reģistrēts 26.07.2023. ar Nr.6.7/844/2023/SAN);
  2. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5538 Gulbene-Mālmuiža-Lejasciems-Gulbene - slēgt reisu Nr.06 plkst.15.50 un atklāt jaunu reisu Nr.10 plkst.15.20 no Gulbenes AO ar izpildi darba dienās mācību laikā; - slēgt reisu Nr.08 plkst.15.50 un atklāt jaunu reisu Nr.12 plkst.15.20 no Gulbenes AO ar izpildi otrdienās, ceturtdienās skolēnu brīvdienās;
  3. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6024 Gulbene-Tirza-Velēna-Gulbene - slēgt reisu Nr.07 plkst.7.40 un atklāt jaunu reisu Nr.09 plkst.7.15 no Gulbenes AO ar izpildi no pirmdienas līdz sestdienai.

Vienlaikus, pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona saskaņojumu (27.03.2023. vēstule Nr.5.1/120, Direkcijā reģistrēta 28.03.2023. ar Nr.6.7/336/2023/SAN), tiek veikti šādi grozījumi:

  1. Reģionālās nozīmes maršrutam Nr.6022 Gulbene-Liedeskrogs mainīts nosaukums uz Gulbene-Līgo - reisu Nr.03 plkst.11.25 no Gulbenes AO ar izpildi darba dienās saīsina līdz pieturai "Līgo"; - reisam Nr. 04 nosaka izpildi plkst.12.50 no pieturas "Līgo" (iepriekš plkst.12.35 no pieturas "Liedeskrogs").

Minētie grozījumi stāsies spēkā 2023. gada 1. septembrī.