Satiksmes ierobežojumi Galgauskas pagastā

Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida bojājumus klimatisko apstākļu un intensīvas transportlīdzekļu kustības dēļ, no 2023.gada 23.marta uz nenoteiktu laiku TIEK NOTEIKTS transportlīdzekļu satiksmes ierobežojums:

  • 4-6 Galgauska-Zemītes - Lielkaļi,  (visā garumā)
  • 4-10 Ozoliņi- Božas, (visā garumā)