Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida bojājumus klimatisko apstākļu un intensīvas transportlīdzekļu kustības dēļ, no 2023.gada 2.novembra uz nenoteiktu laiku TIEK NOTEIKTS transportlīdzekļu satiksmes ierobežojums, uzstādot ceļa zīmes Nr.312 (masas ierobežojums 10t) uz šādiem Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pašvaldības ceļiem:

Nr. 8-1 “Kazāki-Pauri” visā garumā;

Nr. 8-2 “Lembi-Jaunagrumi” visā garumā.

Kontaktpersona: Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Vasiļjevs, tālr. Nr.29199153.