Attēls: satiksmes ierobežojumi Lejasciema pagastā

Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida bojājumus klimatisko apstākļu un intensīvas transportlīdzekļu kustības dēļ, no 2023.gada 22.marta uz nenoteiktu laiku TIEK NOTEIKTS transportlīdzekļu satiksmes ierobežojums, uzstādot ceļa zīmes Nr.312 (masas ierobežojums 5t) uz sekojošiem pašvaldības ceļiem Gulbenes novada Lejasciema pagastā:

Nr. 5-6  Lembupe-Ledupe visā garumā;

Nr. 5-5  Svārbe-Aizpurvi visā garumā.

Kontaktpersona: Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes saimniecības vadītājs Pēteris Rautmanis, t. +371 25720446.