Attēls: Satiksmes ierobežojumi Gulbenes novadā

Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida  bojājumus klimatisko apstākļu un intensīvas transportlīdzekļu kustības dēļ, no 2024.gada 27.februāra uz nenoteiktu laiku TIEK NOTEIKTS transportlīdzekļu satiksmes ierobežojums, uzstādot ceļa zīmes – “Aizliegts braukt kravas automobiļiem ar kravas automobiļiem ar piekabēm (puspiekabēm), kuru pilna masa ir lielāka par 3,5t (ja zīmē pilna masa nav norādīta) vai kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto, kā arī traktortehnikai” uz sekojošiem Gulbenes novada Rankas pagasta autoceļiem:

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums (km)

Ierobežojuma veids

Ranka - Rankas stacija

10-6

0,00-3,90

3,5t

Valodzes - Sejatas

10-1

0,00-1,94

3,5t

Rēveļi – Mežsilieši-Vērzemnieki

10-2

0,00-6,18

3,5t

Uriekstes stacija - Kaļvi

10-7

0,00-2,62

3,5t

Kalnāji - Vidusbirzuļi

10-14

0,00-6,54

3,5t

Dambakalns - Birzieši

10-19

0,00-2,90

3,5t

Mežsilieši – Kaudzītes

10-3

0,00-2,46

3,5t

Ranka - Lācītes

10-5

0,00-3,24

3,5t

Kontaktpersona: Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Jansone, tel. +371 29173978.

Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida bojājumus klimatisko apstākļu un intensīvas transportlīdzekļu kustības dēļ, no 2024.gada 27.februāra uz nenoteiktu laiku TIEK NOTEIKTS transportlīdzekļu satiksmes ierobežojums, uzstādot ceļa zīmes Nr.312 (masas ierobežojums 10t) uz sekojošiem Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pašvaldības ceļiem:

Nr. 8-14 “Ušuru ceļš-Jaungulbene” visā garumā;

Nr. 8-1 “Kazāki-Pauri” visā garumā;

Nr. 8-2 “Lembi-Jaunagrumi” visā garumā.

Kontaktpersona: Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Vasiļjevs, tālr. +371 29199153.

Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida bojājumus klimatisko apstākļu un intensitātes transportlīdzekļu kustības dēļ, no 2024.gada 27.februāra un nenoteiktu laiku NOSAKĀM transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumus, uzstādot ceļa zīmes Nr.312 (masas ierobežojums 10t) uz sekojošiem Stradu pagasta pašvaldības ceļiem un ielām:

Nr. 12-3 “Balvu ceļš – Rēzeknes ceļš” 0.00 km līdz 3.39 km;

Nr. 12-4 “Stradu skola – Antani” 0.00 km līdz 4.91 km;

Nr. 12-2 “Liepulejas – Dālderi – Stāķi” posmā no 0.70 km līdz 4.12 km

Pirts iela Stāķos – 00.000 km līdz 0.254 km;

Nr. 12-9 “Pekles ceļš” posmā no 0.00 km līdz 3.54 km.

Kontaktpersona: Stradu pagasta pārvaldes Saimniecības vadītājs Guntars Strazdiņš, tālr. +371 29184166.

     Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida  bojājumus klimatisko apstākļu un intensīvas transportlīdzekļu kustības dēļ, no 2024.gada 27.februāra uz nenoteiktu laiku TIEK NOTEIKTS transportlīdzekļu satiksmes ierobežojums, uzstādot ceļa zīmes Nr.306 Aizliegts braukt kravas automobiļiem ar kravas automobiļiem ar piekabēm (puspiekabēm), kuru pilna masa ir lielāka par 3,5t (ja zīmē pilna masa nav norādīta) vai kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto, kā arī traktortehnikai” uz sekojošiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta autoceļiem:

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums (km)

Lembupe-Ledupe

5-6

0,00-8,14

Svārbe-Aizpurvi

5-5

0,00-6,27

Līči-Jaunbebrupi

5-4

0,00-1,10

Podnieki-Bārīši

5-23

0,00-1,50

Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida  bojājumus klimatisko apstākļu un intensīvas transportlīdzekļu kustības dēļ, no 2024.gada 19.marta uz nenoteiktu laiku TIEK NOTEIKTS transportlīdzekļu satiksmes ierobežojums, uzstādot ceļa zīmes Nr.306 Aizliegts braukt kravas automobiļiem ar kravas automobiļiem ar piekabēm (puspiekabēm), kuru pilna masa ir lielāka par 3,5t (ja zīmē pilna masa nav norādīta) vai kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto, kā arī traktortehnikai” uz sekojošiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta autoceļiem:

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums (km)

Silavas-Melnalkšņi

5-25

0,00-2,50

ŠosejaP34-Ratenieki

5-22

0,00-4,20

ŠosejaP34 14,6.km-Miķītes

5-26

0,00-5,00

Kontaktpersona: Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes saimniecības vadītājs Pēteris Rautmanis, tel. +371 25720446.

Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida bojājumus  klimatisko apstākļu un intensīvas transportlīdzekļu kustības dēļ no 2024. gada 27. februāri TIEK NOTEIKTS transportlīdzekļu satiksmes ierobežojums, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 (masas ierobežojums 10 t) uz sekojošiem Gulbenes novada Galgauskas pagasta pašvaldības ceļiem:

  1. Nr.   4-6 “Galgauska – Zemītes - Lielkaļļi” 0.00 km līdz 3.85 km,
  2. Nr.  4-10 “Božas - Ozoliņi” 0.00 km līdz 1.90 km.

Ar 2024.gada 29. februāri TIEK NOTEIKTS transportlīdzekļu satiksmes ierobežojums, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 (masas ierobežojums 10 t) uz sekojošiem Gulbenes novada Galgauskas pagasta pašvaldības ceļiem:

  • Nr.   4-22 “Galgauska – Brūklenāji” 0.00 km līdz 1.20 km,
  • Nr.   4-24 “Dzeņi - Galgauska” 0.00 km līdz 10.14 km,

un uzstādot ceļa zīmi Nr. 312 (masas ierobežojums 5 t) uz sekojoša Gulbenes novada Galgauskas pagasta pašvaldības ceļa:

  • Nr.   4-9 “Vāverītes – Tirzas tilts” 0.00 km līdz 3.20 km. 

 

Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida bojājumus klimatisko apstākļu un intensīvas transportlīdzekļu kustības dēļ, no 2024.gada 28.februāra TIEK NOTEIKTS transportlīdzekļu satiksmes ierobežojums uz nenoteiktu laiku, uzstādot ceļa zīmi nr. 306 “Kravas automobiļiem braukt aizliegts”, kas nosaka, ka aizliegts braukt kravas automobiļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 t (ja zīmē pilna masa nav norādīta) vai kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto, kā arī traktortehnikai, uz sekojošiem Gulbenes novada Litenes pagasta autoceļiem:

Autoceļa nosaukums

Ceļa numurs

Garums (km)

Ierobežojuma veids

Kordona - Aurova

6 - 3

0,00 - 5,35

3,5t

Kordona – Sils - Silmalas

6 - 4

0,00 - 3,30

3,5t

 Kontaktpersona: Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Lapiņš, tel. +371 26464180

 

Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida  bojājumus klimatisko apstākļu un intensīvas transportlīdzekļu kustības dēļ, no 2024. gada 28. februāra uz nenoteiktu laiku TIEK NOTEIKTS transportlīdzekļu satiksmes ierobežojums uz sekojošiem Gulbenes novada Beļavas pagasta autoceļiem:

a/c  1-2   Krūzītes - Sprinģi  0.00-4.24 km   5t

a/c  1-3  Spalvas - Strautiņi  0.00-4.84 km   5t

a/c  1-6    Rečiņi - Sprinģi      0.00-1.93  km  5t

a/c  1-9   Gāršnieki - Aizsili   0.00-5.39  km   5t

a/c  1-10  Eglenieki - Auguliena  0.00-4.16 km   samainīts uz 3,5  t

a/c  1-1   Svelberģis - Rožlejas - Celmiņi  0.00 - 1.57 km  3.5t