Attēls: satiksmes ierobežojumi

Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida bojājumus klimatisko apstākļu un intensitātes transportlīdzekļu kustības dēļ, no 2023.gada 16.marta un nenoteiktu laiku NOSAKĀM transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumus, uzstādot ceļa zīmes Nr.312 (masas ierobežojums 10t) uz sekojošiem Stradu pagasta pašvaldības ceļiem un ielām:

Nr. 12-3 “Balvu ceļš – Rēzeknes ceļš” visā garumā;

Nr. 12-4 “Stradu skola – Antani” visā garumā

Nr. 12-2 “Liepulejas – Dālderi – Stāķi” posmā no 0.7 km līdz beigām

Pirts iela Stāķos – visā garumā

Kontaktpersona: Stradu pagasta pārvaldes Saimniecības vadītājs Guntars Strazdiņš, tālr. Nr. +371 29184166.